[Infographic] Những chiến công của quân và dân Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Nghệ An trở thành tiền tuyến của Miền Bắc, hậu phương trực tiếp của Miền Nam và chiến trường Lào.

Đức Chuyên - Phan Minh