[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.