[Infographics] Cần bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội ở Việt Nam

Để hướng tới xây dựng môi trường an toàn và công bằng hơn cho người sử dụng, nhiều chuyên gia cho rằng cần đề xuất 'Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội Việt Nam'.

Theo Vietnamplus