[Infographics] Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Chấp hành Trung ương bầu và do Bộ Chính trị phân công gồm 11 người, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.