#Khai thác gỗ

8 kết quả

Kiểm tra việc tận thu gỗ trong xây dựng tuyến đường tuần tra tại Quế Phong

Kiểm tra việc tận thu gỗ trong xây dựng tuyến đường tuần tra tại Quế Phong

(Baonghean.vn)- Thực hiện Quyết định 4673/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh về việc kiểm tra thông tin báo chí phản ánh tình trạng khai thác gỗ tại huyện Quế Phong, ngày 20/10/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, TT&TT; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng; các Chi cục Kiểm lâm, lâm nghiệp; UBND huyện Quế Phong… đã tổ chức kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp phép khai thác tận thu, tận dụng lâm sản tại Công trình đường giao thông từ trạm kiểm soát Biên phòng - Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đến Mốc M14 - huyện Quế Phong.