Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Thành Duy 16/07/2021 12:31

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước khi tham gia kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Sáng 16/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, triệu tập viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Về phía UBND tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành.

KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LUẬT VỀ ĐẦU TƯ, ĐẤT ĐAI

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, cũng như các sở, ngành đã trao đổi một số nội dung liên quan đến các vấn đề cần kiến nghị, tháo gỡ trong quá trình phát triển.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày một số đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, UBND kiến nghị báo cáo Quốc hội sửa đổi một số điều, khoảnLuật Đầu tư công theo hướng giao UBND quyết định điều chỉnh kế hoạch hàng năm nguồn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị trong tổng số vốn đã được HĐND giao; cho phép các địa phương được triển khai giao vốn kế hoạch năm 2021 đối với các dự án khởi công mới và tổ chức đấu thầu để thực hiện ngay sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Mặt khác, đối với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, kiến nghị cho phép các địa phương và doanh nghiệp thỏa thuận tự ứng vốn trước để triển khai thi công trong các trường hợp đặc biệt cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Một số đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, kiến nghị bổ sung quy định về giao đất, cho thuê đất trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong Luật Đất đai; sửa đổi nội dung thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất thống nhất giữa Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai; bổ sung quy định về cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai để có cơ sở xử lý các dự án vi phạm.

Về lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị cần quy định thống nhất về việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai; bổ sung cụm công nghiệp vào địa bàn được ưu đãi đầu tư để có căn cứ triển khai thực hiện, tạo sự đồng bộ giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp.

Đặc biệt, hiện nay, tỉnh Nghệ An đang trình Trung ương về chủ trương xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được giao nhiệm vụ chủ trì lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2021.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm ủng hộ để Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An sớm được ban hành, tạo động lực để tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 13/7/2013 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, tại cuộc làm việc, UBND tỉnh cũng đã đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Quốc hội một số nội dung liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; xử lý những vướng mắc liên quan chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; hướng tuyến dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn.

PHÂN LOẠI, CHUYỂN TẢI KỊP THỜI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV nêu những tồn tại và đề nghị cần kiến nghị giải quyết liên quan đến xử lý nợ đọng vốn vay đóng tàu theo Nghị định 67; sớm có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trao đổi làm rõ thêm những nội dung liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến gắn với những phân tích, luận cứ, luận chứng rõ ràng để chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cơ sở kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành…

Kết luận cuộc làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn UBND tỉnh đã phản ánh với trách nhiệm cao các vấn đề cần tháo gỡ trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị bổ sung tổng hợp thêm các nội dung thuộc về những chủ trương lớn của Quốc hội, Chính phủ tác động sâu sắc đến cộng đồng người dân, trong đó có Nghệ An nhưng khi vào thực tiễn cuộc sống gặp khó khăn; đề xuất hướng tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đang giao các tỉnh tổng hợp tất cả những khó khăn, vướng mắc liên quan đến luật, nghị định, thông tư; do đó Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo tiến hành rà soát, tổng hợp theo yêu cầu.

Trên cơ sở các đề xuất của UBND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý giao Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tiếp tục phân tách theo nhóm, thẩm quyền cơ quan cần kiến nghị như Quốc hội, Chính phủ… Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có những kiến nghị, trao đổi cụ thể với các cơ quan Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Nghệ An có 13 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu công tác tại các cơ quan địa phương.

Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO