Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước khi tham gia kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Sáng 16/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, triệu tập viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Về phía UBND tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành.

KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LUẬT VỀ ĐẦU TƯ, ĐẤT ĐAI

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, cũng như các sở, ngành đã trao đổi một số nội dung liên quan đến các vấn đề cần kiến nghị, tháo gỡ trong quá trình phát triển.

Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày một số đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, UBND kiến nghị báo cáo Quốc hội sửa đổi một số điều, khoảnLuật Đầu tư công theo hướng giao UBND quyết định điều chỉnh kế hoạch hàng năm nguồn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị trong tổng số vốn đã được HĐND giao; cho phép các địa phương được triển khai giao vốn kế hoạch năm 2021 đối với các dự án khởi công mới và tổ chức đấu thầu để thực hiện ngay sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Mặt khác, đối với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, kiến nghị cho phép các địa phương và doanh nghiệp thỏa thuận tự ứng vốn trước để triển khai thi công trong các trường hợp đặc biệt cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An ảnh 3
Một số đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, kiến nghị bổ sung quy định về giao đất, cho thuê đất trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong Luật Đất đai; sửa đổi nội dung thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất thống nhất giữa Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai; bổ sung quy định về cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai để có cơ sở xử lý các dự án vi phạm. 

Về lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị cần quy định thống nhất về việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai; bổ sung cụm công nghiệp vào địa bàn được ưu đãi đầu tư để có căn cứ triển khai thực hiện, tạo sự đồng bộ giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp.

Đặc biệt, hiện nay, tỉnh Nghệ An đang trình Trung ương về chủ trương xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được giao nhiệm vụ chủ trì lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2021.

Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm ủng hộ để Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An sớm được ban hành, tạo động lực để tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 13/7/2013 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, tại cuộc làm việc, UBND tỉnh cũng đã đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Quốc hội một số nội dung liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; xử lý những vướng mắc liên quan chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; hướng tuyến dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn. 

PHÂN LOẠI, CHUYỂN TẢI KỊP THỜI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV nêu những tồn tại và đề nghị cần kiến nghị giải quyết liên quan đến xử lý nợ đọng vốn vay đóng tàu theo Nghị định 67; sớm có hướng dẫn thực hiện  Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;…

Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An ảnh 5
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trao đổi làm rõ thêm những nội dung liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến gắn với những phân tích, luận cứ, luận chứng rõ ràng để chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cơ sở kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành…

Kết luận cuộc làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn UBND tỉnh đã phản ánh với trách nhiệm cao các vấn đề cần tháo gỡ trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị bổ sung tổng hợp thêm các nội dung thuộc về những chủ trương lớn của Quốc hội, Chính phủ tác động sâu sắc đến cộng đồng người dân, trong đó có Nghệ An nhưng khi vào thực tiễn cuộc sống gặp khó khăn; đề xuất hướng tháo gỡ.

Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An ảnh 6
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đang giao các tỉnh tổng hợp tất cả những khó khăn, vướng mắc liên quan đến luật, nghị định, thông tư; do đó Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo tiến hành rà soát, tổng hợp theo yêu cầu.

Trên cơ sở các đề xuất của UBND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý giao Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tiếp tục phân tách theo nhóm, thẩm quyền cơ quan cần kiến nghị như Quốc hội, Chính phủ… Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có những kiến nghị, trao đổi cụ thể với các cơ quan Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Nghệ An có 13 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu công tác tại các cơ quan địa phương. 

Tin mới

Đêm kinh hoàng của người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn

Đêm kinh hoàng của người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Có lẽ đối với nhiều người dân tại 2 bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ hay khối 1, thị trấn Mường Xén sẽ không bao giờ quên cái đêm mồng 1 rạng sáng mồng 2 tháng 10 kinh hoàng vừa qua. Cả một khu vực kéo dài từ khe Huồi Giảng xuống đến Quốc lộ 7A tan hoang với nhiều khối đá lớn nằm ngổn ngang, vương vãi như bị ai ném xuống...
Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

(Baonghean.vn) - Trong chiều 3/10, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã trực tiếp đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ tại 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, để đến với bà con, các đoàn cứu trợ rất vất vả, vì phải lội dưới nước bùn sâu và chảy xiết.
Thanh niên Nghệ An dồn sức khắc phục hậu quả sau lũ

Thanh niên Nghệ An dồn sức khắc phục hậu quả sau lũ

(Baonghean.vn) -  Để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, các cơ sở Đoàn - Hội của tuổi trẻ Nghệ An đã nhanh chóng thành lập các đội hình tình nguyện, phản ứng nhanh, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng dồn sức triển khai các phần việc thiết thực, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt.
Thỏa thuận hoãn thực hiện hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Thỏa thuận hoãn thực hiện hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động để hoãn thực hiện hợp đồng không? Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động có được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác không? Công ty tôi sắp tới sẽ ngừng hoạt động 5 tháng, nếu hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
Các địa phương, đơn vị phát động ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai

Các địa phương, đơn vị phát động ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 3/10, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động quyên góp, giúp đỡ bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Sau những giải thưởng văn chương

Sau những giải thưởng văn chương

(Baonghean.vn) - Năm 2022 đánh dấu hoạt động mạnh mẽ của làng văn với các cuộc thi quy mô từ Trung ương tới các tỉnh, thành, ban, ngành. Hội Nhà văn Việt Nam có cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi. Báo Văn Nghệ có cuộc thi truyện ngắn tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, cuộc thi chủ đề “Viết về người lao động và công đoàn” của Báo Lao động giải thưởng cho tiểu thuyết là 400 triệu đồng/giải Nhất và truyện ngắn là 200 triệu đồng/giải Nhất.
Piêng Lâng - ngày mới!

Piêng Lâng - ngày mới!

(Baonghean.vn) - Trở lại Piêng Lâng - bản nằm ở đầu nguồn dòng Nậm Giải, giáp biên giới Việt - Lào, là điểm tái định cư của các hộ dân bản Pục, bản Méo bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử xảy ra năm 2007. Chợt vui, vì mảnh đất xác xơ năm nào nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc với màu xanh của ngô, của những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nếp Cày Nọi, những nương khoai sọ, sắn…
Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

(Baonghean.vn) - Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ngủ dậy thì thấy bố mình, là ông Lương Văn Tr. say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính bố đẻ của mình. Sau khi hạ sát bố, Tăng phá két sắt lấy đi 24 triệu đồng để mua ma túy dùng...
Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ngay khi nhận được tin có lũ quét xảy ra, các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đã phải gồng mình chống chọi và khắc phục hậu quả do cơn lũ dữ. Hiện nay, việc dọn dẹp sau lũ  đang được tiếp tục, đồng thời chờ lực lượng từ dưới xuôi lên ứng cứu. 
 Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

(Baonghean.vn) - Ở nhiều tỉnh, thành phố với tình hình mưa bão kéo dài gây tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông. Để lái và giữ xe ô tô an toàn khi di chuyển trong vùng lũ thì ngoài việc nên đi chậm và quan sát kỹ thì những kinh nghiệm sau đây rất hữu ích cho bạn.