#lạc vụ đông

4 kết quả

Diễn Châu thu 900 tấn lạc đông

Diễn Châu thu 900 tấn lạc đông

(Baonghean) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, nhưng lạc vụ đông năm nay ở Diễn Châu vẫn đảm bảo năng suất, cho thu nhập cao hơn nhiều so với một số cây trồng khác.