#lầm lỗi

5 kết quả

bảo vệ tổ quốc

Tiếp tục phối hợp tốt để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

(Baonghean.vn) - Các đại biểu tại hội nghị nhấn mạnh, cần tiếp tục phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. ​
Rộng lối về cho những người lầm lỗi

Rộng lối về cho những người lầm lỗi

(Baonghean) - Trong những năm qua, được sự hỗ trợ từ chính quyền, các đoàn thể ở địa phương, nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù đã có việc làm ổn định và tham gia tích cực vào các hoạt động nơi mình sinh sống.