Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Sáng 15/3, tại TP. Vinh, Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

NGHỆ AN ĐANG ĐI ĐÚNG HƯỚNG VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đánh giá, Nghệ An đã và đang đi đúng hướng, phát huy được giá trị văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Nghệ trong quá trình phát triển. 

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã có những sự quan tâm cho sự phát triển lĩnh vực văn hóa. Nghệ An đã chọn việc, chọn điểm và tạo ra một số điểm nhấn cho cả nước và được Bộ đánh giá rất cao.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tiêu biểu như tỉnh đã phát huy thế mạnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời chủ động quy hoạch, điều tra, thống kê, phân loại, xếp hạng di tích và di sản để tạo ra sự phát triển khoa học, bền vững; qua đó tạo động lực, tiền đề cho các bước tiếp theo. 

Tỉnh cũng đã phát huy và đưa di tích, di sản phục vụ trở lại cho công tác giáo dục, phát triển kinh tế. Nghệ An đã đi vào thực chất trong thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ngành Du lịch tỉnh cũng đã bắt đầu hình thành một số sản phẩm. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, không chỉ khẳng định trên lĩnh vực thể thao thành tích cao khi đóng góp nhiều vận động viên có tên tuổi cho làng thể thao Việt Nam, Nghệ An còn duy trì, phát triển thể thao quần chúng rộng khắp theo hướng tự nguyện, tự quản với các mô hình đội, nhóm theo sở thích.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đánh giá, cũng như bối cảnh chung, Nghệ An đang đối diện với những bài toán không đơn giản như sử dụng, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa… đồng thời do là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước nên nguồn lực đầu tư còn khó khăn; sự chênh lệch giữa hưởng thụ văn hóa giữa miền núi và đồng bằng, đô thị và nông thôn. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Tạ Quang Động - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Bộ VH, TT&DL cũng nhận định, Nghệ An là địa bàn có dư địa để phát triển du lịch nhưng du lịch tỉnh vẫn đang ở mức độ còn khiêm tốn, chưa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh còn thiếu những sản phẩm nổi trội, riêng có.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, tỉnh luôn chú trọng phát triển văn hóa, coi đây là nền tảng, động lực rất quan trọng trong quá trình phát triển.

Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 tiếp tục khẳng định: “…Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững…”; đồng thời xây dựng con người, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh: Trong quá trình thu hút đầu tư, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị, phát triển miền Tây, tỉnh đều đặt yếu tố hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống văn hóa, xã hội, đảm bảo môi trường; gắn liền với đó là công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đây là quan điểm xuyên suốt.

Từ quan điểm phát triển, nhận diện rất rõ thế mạnh về văn hóa, du lịch, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, tỉnh rất nỗ lực để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời rất mong muốn Bộ quan tâm đặc biệt để hỗ trợ giúp tỉnh phát huy tối đa tiềm năng này.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã phân tích, làm rõ thêm về 5 nhóm kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Bộ VH, TT&DL.

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA "CỖ XE TAM MÃ"

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng chia vui với những bước phát triển mới của Nghệ An, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó góp phần giúp Bộ hoàn thành chức năng quản lý Nhà nước, tổ chức các sự kiện cấp quốc gia, để tiếp tục khẳng định vị thế của ngành trong tiến trình đổi mới, hội nhập.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị tỉnh rà soát và dựa trên tinh thần Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về văn hóa để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 7
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng mong muốn tỉnh tiếp cận và thực hiện chiến lược trên với quan điểm toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm theo hướng chú ý nhiều hơn đến phát huy, giữ gìn giá trị văn hóa của quê hương, con người xứ Nghệ nhưng cần chọn điểm ưu tiên di sản trước như phát huy dân ca Ví, Giặm thành một trong những trụ cột để thông qua đó bằng quy luật riêng của lĩnh vực nghệ thuật này góp phần bồi dưỡng giá trị chân, thiện, mỹ. 

Gắn với đó, tỉnh cũng cần bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện; quan tâm quy hoạch sử dụng đất đảm bảo không gian phát triển văn hóa, thể thao; chú ý nhiều hơn về đời sống văn hóa cơ sở mà cái gốc xây dựng các quy tắc, quy ước cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi ý tỉnh lựa chọn 7/21 huyện, thành, thị để làm điểm mô hình Chủ tịch huyện phê duyệt quy tắc, quy ước cộng đồng do nhân dân đề xuất, xây dựng trong xây dựng đời sống văn hóa.

Về du lịch, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL đã gợi mở về mô hình quản lý Nhà nước về xúc tiến du lịch; xây dựng được các sản phẩm du lịch gắn với thương hiệu, quảng bá; nghiên cứu phát triển loại hình du lịch mà Nghệ An có thế mạnh là du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện); số hóa du lịch mà trước mắt cần số hóa điểm đến, sản phẩm du lịch; xây dựng điểm đến an toàn.

Trên lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị tỉnh chú ý nhiều hơn trong phát triển thể thao quần chúng theo mô hình CLB sở thích.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 8
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ví 3 lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành như “cỗ xe tam mã”, trong đó văn hóa phải giữ dây cương; du lịch và thể thao đứng bên cạnh, Bộ trưởng lưu ý Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch tỉnh luôn chú ý phối hợp công tác chặt chẽ để tạo ra sức mạnh chung nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của Nghệ An, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây đều là những nội dung xác đáng và tinh thần của Bộ là ủng hộ; qua đó đã có những trả lời cụ thể như: Đồng ý nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nâng tầm Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội văn hóa Hồ Chí Minh được tổ chức quy mô toàn quốc; hỗ trợ Chương trình nghệ thuật cho Lễ khai mạc Festival Dân ca Ví, Giặm năm 2023; bố trí nguồn vốn cho một số công trình để thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích trọng điểm, di tích cấp quốc gia;…

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL cho biết: Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ xây dựng Chương trình mục tiêu về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng ban hành 6 đề án. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh sẽ được giải quyết và tháo gỡ cơ bản khi chương trình mục tiêu này được thông qua vì nội dung thuộc tổng thể của chương trình.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 9
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Tỉnh tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những nội dung tại cuộc làm việc, đặc biệt là sẽ tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển văn hóa Nghệ An đến năm 2030. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ VH, TT&DL sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh để thực hiện các mục tiêu phát triển nói chung, trong đó có phát triển văn hóa, thể thao, du lịch thời gian tới. 

Tin mới

Tản văn hay: Mùa cao su rụng lá

Tản văn hay: Mùa cao su rụng lá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn một tản văn rất dịu dàng, lãng mạn của Nguyễn Hiên mang tên “Mùa cao su rụng lá”. Nguyễn Hiên là một cây bút nữ của vùng đất Đăk Lăk, hiện đang làm giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại một trường THPT tại đây. Chị viết nhiều tản văn, các tác phẩm của chị thường viết về những điều giản dị xung quanh mình. “Mùa cao su rụng lá” viết về rừng cao su, loại cây mọc nhiều quanh nơi tác giả sống. Mời các bạn cùng lắng nghe , qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.
Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Sau buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Tài chính với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự vào sáng ngày 28/6, chiều nay 29/6 Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai năm 2022. 
Nồng độ cồn

Nghệ An: 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) -  Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện 157 trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở hàng quá tải, quá khổ 146 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng rơi vãi 135 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.
U23 Việt Nam.

Sao U23 Việt Nam làm được gì khi trở về CLB?

(Baonghean.vn) - Sau khi kết thúc SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 Việt Nam lần lượt trở về CLB chủ quản, tích cực hòa nhập và đón chờ cơ hội trở lại trong các trận đấu tập huấn, đấu bù trước khi V-League 1, 2-2022 được nối lại từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm dõi theo là các CLB sẽ sử dụng, bố trí như thế nào các ngôi sao U23, đặc biệt là những người thường xuyên được đá chính tại SEA Games cũng như VCK U23 châu Á vừa qua?
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025 với hai chính sách.
Vì hợp lý, hợp tình quá!

Vì hợp lý, hợp tình quá!

(Baonghean.vn) - Ngoài được học kỹ năng bơi, đám trẻ ở bản còn được chỉ dạy kỹ năng sinh tồn một mình, cách thoát khỏi các thảm hoạ thiên tai, cách nhận biết cây cỏ có độc, các hành động bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cá nhân…
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương lựa chọn danh mục đầu tư các dự án trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án có tính khả thi. 
Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và kết quả làm đẹp tốt nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thường xuyên hợp tác với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu; trở thành địa chỉ tân trang nhan sắc uy tín, chất lượng tại Nghệ An, được đông đảo khách hàng tin chọn.
"Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu'

Bài 2: Chuyện buồn về các 'công bộc'

(Baonghean.vn) -  Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.
Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn tăng gần 10% so với cùng kỳ bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo được thương hiệu, giá trị cao trên thị trường.
 G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.
Cửa Lò

Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -  Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.
Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 3

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 3: Kiến nghị, giải pháp nâng chất lượng thực thi công vụ

(Baonghean.vn) - Đại diện nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.
Quang Hải

Quang Hải đến Pau FC của Pháp sáng nay 29/6 ; ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tới Pháp sau hành trình kéo dài gần 2 ngày. Anh sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Pau FC vào hôm nay (29/6);  ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á năm 2022 vào chiều tối 28/6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên lực lượng của đội đã không thể có những cầu thủ trẻ tốt nhất.
chống hạn

Nông dân 'thủ phủ' rau màu ở Nghệ An căng mình chống hạn

(Baonghean.vn) - Vùng bãi ngang ở huyện Quỳnh Lưu là nơi trọng điểm về sản xuất rau màu hàng hóa lớn nhất  Nghệ An. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến cây trồng, thậm chí có nhiều diện tích rau màu bị khô cháy. Nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ.