Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Sáng 15/3, tại TP. Vinh, Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

NGHỆ AN ĐANG ĐI ĐÚNG HƯỚNG VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đánh giá, Nghệ An đã và đang đi đúng hướng, phát huy được giá trị văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Nghệ trong quá trình phát triển. 

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã có những sự quan tâm cho sự phát triển lĩnh vực văn hóa. Nghệ An đã chọn việc, chọn điểm và tạo ra một số điểm nhấn cho cả nước và được Bộ đánh giá rất cao.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tiêu biểu như tỉnh đã phát huy thế mạnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời chủ động quy hoạch, điều tra, thống kê, phân loại, xếp hạng di tích và di sản để tạo ra sự phát triển khoa học, bền vững; qua đó tạo động lực, tiền đề cho các bước tiếp theo. 

Tỉnh cũng đã phát huy và đưa di tích, di sản phục vụ trở lại cho công tác giáo dục, phát triển kinh tế. Nghệ An đã đi vào thực chất trong thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ngành Du lịch tỉnh cũng đã bắt đầu hình thành một số sản phẩm. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, không chỉ khẳng định trên lĩnh vực thể thao thành tích cao khi đóng góp nhiều vận động viên có tên tuổi cho làng thể thao Việt Nam, Nghệ An còn duy trì, phát triển thể thao quần chúng rộng khắp theo hướng tự nguyện, tự quản với các mô hình đội, nhóm theo sở thích.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đánh giá, cũng như bối cảnh chung, Nghệ An đang đối diện với những bài toán không đơn giản như sử dụng, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa… đồng thời do là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước nên nguồn lực đầu tư còn khó khăn; sự chênh lệch giữa hưởng thụ văn hóa giữa miền núi và đồng bằng, đô thị và nông thôn. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Tạ Quang Động - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Bộ VH, TT&DL cũng nhận định, Nghệ An là địa bàn có dư địa để phát triển du lịch nhưng du lịch tỉnh vẫn đang ở mức độ còn khiêm tốn, chưa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh còn thiếu những sản phẩm nổi trội, riêng có.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, tỉnh luôn chú trọng phát triển văn hóa, coi đây là nền tảng, động lực rất quan trọng trong quá trình phát triển.

Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 tiếp tục khẳng định: “…Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững…”; đồng thời xây dựng con người, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh: Trong quá trình thu hút đầu tư, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị, phát triển miền Tây, tỉnh đều đặt yếu tố hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống văn hóa, xã hội, đảm bảo môi trường; gắn liền với đó là công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đây là quan điểm xuyên suốt.

Từ quan điểm phát triển, nhận diện rất rõ thế mạnh về văn hóa, du lịch, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, tỉnh rất nỗ lực để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời rất mong muốn Bộ quan tâm đặc biệt để hỗ trợ giúp tỉnh phát huy tối đa tiềm năng này.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã phân tích, làm rõ thêm về 5 nhóm kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Bộ VH, TT&DL.

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA "CỖ XE TAM MÃ"

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng chia vui với những bước phát triển mới của Nghệ An, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó góp phần giúp Bộ hoàn thành chức năng quản lý Nhà nước, tổ chức các sự kiện cấp quốc gia, để tiếp tục khẳng định vị thế của ngành trong tiến trình đổi mới, hội nhập.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị tỉnh rà soát và dựa trên tinh thần Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về văn hóa để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 7
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng mong muốn tỉnh tiếp cận và thực hiện chiến lược trên với quan điểm toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm theo hướng chú ý nhiều hơn đến phát huy, giữ gìn giá trị văn hóa của quê hương, con người xứ Nghệ nhưng cần chọn điểm ưu tiên di sản trước như phát huy dân ca Ví, Giặm thành một trong những trụ cột để thông qua đó bằng quy luật riêng của lĩnh vực nghệ thuật này góp phần bồi dưỡng giá trị chân, thiện, mỹ. 

Gắn với đó, tỉnh cũng cần bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện; quan tâm quy hoạch sử dụng đất đảm bảo không gian phát triển văn hóa, thể thao; chú ý nhiều hơn về đời sống văn hóa cơ sở mà cái gốc xây dựng các quy tắc, quy ước cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi ý tỉnh lựa chọn 7/21 huyện, thành, thị để làm điểm mô hình Chủ tịch huyện phê duyệt quy tắc, quy ước cộng đồng do nhân dân đề xuất, xây dựng trong xây dựng đời sống văn hóa.

Về du lịch, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL đã gợi mở về mô hình quản lý Nhà nước về xúc tiến du lịch; xây dựng được các sản phẩm du lịch gắn với thương hiệu, quảng bá; nghiên cứu phát triển loại hình du lịch mà Nghệ An có thế mạnh là du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện); số hóa du lịch mà trước mắt cần số hóa điểm đến, sản phẩm du lịch; xây dựng điểm đến an toàn.

Trên lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị tỉnh chú ý nhiều hơn trong phát triển thể thao quần chúng theo mô hình CLB sở thích.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 8
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ví 3 lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành như “cỗ xe tam mã”, trong đó văn hóa phải giữ dây cương; du lịch và thể thao đứng bên cạnh, Bộ trưởng lưu ý Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch tỉnh luôn chú ý phối hợp công tác chặt chẽ để tạo ra sức mạnh chung nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của Nghệ An, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây đều là những nội dung xác đáng và tinh thần của Bộ là ủng hộ; qua đó đã có những trả lời cụ thể như: Đồng ý nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nâng tầm Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội văn hóa Hồ Chí Minh được tổ chức quy mô toàn quốc; hỗ trợ Chương trình nghệ thuật cho Lễ khai mạc Festival Dân ca Ví, Giặm năm 2023; bố trí nguồn vốn cho một số công trình để thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích trọng điểm, di tích cấp quốc gia;…

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL cho biết: Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ xây dựng Chương trình mục tiêu về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng ban hành 6 đề án. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh sẽ được giải quyết và tháo gỡ cơ bản khi chương trình mục tiêu này được thông qua vì nội dung thuộc tổng thể của chương trình.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 9
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Tỉnh tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những nội dung tại cuộc làm việc, đặc biệt là sẽ tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển văn hóa Nghệ An đến năm 2030. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ VH, TT&DL sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh để thực hiện các mục tiêu phát triển nói chung, trong đó có phát triển văn hóa, thể thao, du lịch thời gian tới. 

Tin mới

Truyện ngắn: Đi tìm một ánh mắt (tác giả Hoa Mai)

Đọc truyện đêm khuya: Đi tìm một ánh mắt

(Baonghean.vn) - Đi tìm một ánh mắt” - truyện ngắn của Hoa Mai kể về một mối tình âm thầm, lặng lẽ nhưng dai dẳng và đầy ám ảnh của hai con người. Đặc biệt ở chỗ, hai người này mang hai xuất thân, hai mảnh đời, hai thân phận khác nhau. 
Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa: Lấy giáo dục nhân cách làm mục tiêu đào tạo

Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa: Lấy giáo dục nhân cách làm mục tiêu đào tạo

(Baonghean.vn) -  Ở Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa, việc dạy đạo đức, lễ nghĩa cho học sinh được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là ngôi trường mầm non đầu tiên ở thành phố Vinh được dạy học theo mô hình của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, một mô hình được đánh giá cao với việc lấy giáo dục nhân cách làm nền tảng.
Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý 'lỗ hổng trong rừng phòng hộ' Bắc Nghệ An

Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý 'lỗ hổng trong rừng phòng hộ' Bắc Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã cử cán bộ đến các hộ dân để vận động người dân tuân thủ quy chế quản lý rừng. Trong khi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ.
Công chức đang bị tạm giam có được nhận lương không?

Công chức đang bị tạm giam có được nhận lương không?

(Baonghean.vn) -  Cơ quan tôi có 1 công chức hiện đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi làm trái quy định gây thiệt hại nghiêm trọng tới tài sản nhà nước. Xin hỏi: Công chức đang bị tạm giam như vậy thì có được hưởng lương hay không? Nếu được thì hưởng mức lương như thế nào?
Điều cần đến, đã đến...

Điều cần đến, đã đến...

(Baonghean.vn) - Ngày cuối tuần, anh bạn từ phía biển gọi điện giọng đầy phấn khích: “UBND tỉnh quyết định thu hồi phần diện tích đất bỏ hoang ở Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân rồi đấy...”. Nghe rõ mồn một từng câu chữ, nhưng vẫn chưa tin lắm nên hỏi: Có gì đảm bảo không? “Có chứ” - anh bạn trả lời.
Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ngày cao điểm 'Tình nguyện vì đàn em thân yêu'

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ngày cao điểm 'Tình nguyện vì đàn em thân yêu'

(Baonghean.vn) - Ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu” 7/8 được tổ chức đồng loạt tại tất cả cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên cả nước. Tại tỉnh Nghệ An, Ngày cao điểm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo tổ chức đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Bắt nhanh đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật

Bắt nhanh đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật

(Baonghean.vn) -Nguyễn Cảnh Phượng, 35 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trong vòng gần 2 tháng qua, Phượng đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đáng nói, chỉ riêng trong đêm 24/7/2022, Phượng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường ngay trên cùng 1 tuyến đường.
Điểm tuần 19: Sự hiến dâng

Điểm tuần 19: Sự hiến dâng

(Baonghean.vn) -  Một tuần trôi qua thật nhanh. Có vui, có buồn có sự tử tế và có cả những trò lừa gạt. Người ta nói rằng: Giá trị mỗi con người được đo bằng khoảng trống mà họ để lại sau khi họ giã từ cõi đời này. Sống không đơn thuần chỉ là sự tồn tại sinh học, góp sức vào công cuộc gạn đục khơi trong cũng là một cách để hiến dâng. Dâng hiến và trách nhiệm chính là phương châm, là hoài bão của cuộc sống. Suy cho cùng dâng hiến cũng là bổn phận. Tác giả Đặng Viết Lợi đã có những câu thơ tuyệt vời rằng:“Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội/ Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao/ Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng/ Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông”.
Ảnh đại diện

Cử tri huyện Quế Phong kiến nghị quan tâm, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số ít người

(Baonghean.vn) - Cử tri các xã Tri lễ, Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có sự ưu tiên trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ít người (như dân tộc Mông và Khơ mú…) trên địa bàn huyện Quế Phong. Bởi hiện nay số lượng cán bộ là người các dân tộc này trong các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, xã rất ít.
Khách hàng có thêm nhiều cơ hội kinh doanh từ nguồn vốn vay ưu đãi của BAB

“LÃI THẤP VAY NHANH” TỪ BẮC Á BANK

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Nikkei (Nhật Bản) chỉ số phục hồi sau đại dịch COVID-19, Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 thế giới. Đóng góp cho tín hiệu tích cực này chắc chắn phải kể đến các gói tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng với hạn mức lên đến hàng nghìn tỷ đồng, ưu tiên khách hàng cá nhân, tiểu thương, hộ kinh doanh gia đình.
Quang Hải đá chính trận đầu tiên ở Ligue 2; U16 Việt Nam thua ngược Indonesia; Messi lập cú đúp

Quang Hải đá chính trận đầu tiên ở Ligue 2; U16 Việt Nam thua ngược Indonesia; Messi lập cú đúp

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Quang Hải được đá chính trong trận Pau FC tiếp đón Dijon ở vòng 2 Ligue 2 2022/2023. U16 Việt Nam để cho U16 Indonesia lội ngược dòng sau khi đã vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tottenham lên đỉnh bảng, Messi lập cú đúp... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.