#Luật Biên phòng

3 kết quả

Nỗ lực cho bình yên nơi rẻo cao biên giới

Nỗ lực cho bình yên nơi rẻo cao biên giới

(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay, xã biên giới Mường Típ (Kỳ Sơn) luôn duy trì được sự ổn định, an toàn về an ninh, trật tự. Giải pháp chính mà xã áp dụng là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để ngăn ngừa vi phạm từ trong tư tưởng, ý thức từng người dân. Thêm vào đó là sự chăm lo mọi mặt để đồng bào các dân tộc trên địa bàn an tâm sinh sống, “nói không” với các vi phạm pháp luật.