Lực lượng dân quân tự vệ sẽ được tham gia BHXH, BHYT

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều 17/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Cùng tham gia có đại diện Sở Tài chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia bổ sung quy chế hoạt động của HĐND tỉnh.

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân, tự vệ đã được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 45/20012/NQ-HĐND, ngày 20/4/2012. Tuy nhiên, hiện tại Nghị quyết này không còn phù hợp với quy định theo Nghị quyết số 03/2016/NĐ-CP, ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ (thay thế Nghị định số 58/2010); quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã theo Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực từ 01/01/2016).

Trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được UBND tỉnh giao xây dựng dự thảo tờ trình và nghị quyết về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân, tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân, tự vệ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm rõ một số vấn đề Ban Pháp chế quan tâm.

Tại cuộc thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản đồng tình cao với dự thảo. Theo đó, Chỉ huy phó BCH quân sự xã sẽ được ngân sách Nhà nước đảm bảo đóng BHXH, BHYT trong thời gian giữ chức vụ; hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo, tập huấn, huấn luyện.

Đối với dân quân, tự vệ được trợ cấp ngày công lao động với hệ số 0,09 mức lương tổi thiểu chung (tăng 0,01 so với Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh); những địa phương có điều kiện thì trợ cấp cao hơn.

Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời gian tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được điều động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm với hệ số 0,04 mức lương tối thiểu chung.

Đồng chí Trần Kim Lộc - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra.

Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ tiền ăn theo mức ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong quân đội. Các thành viên Ban Pháp chế cũng đồng tình với dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nhiệm vụ chi, đó là cấp nào điều động lực lượng dân quân, tự vệ thì cấp đó chi ngân sách hỗ trợ.

Kết luận tại cuộc thẩm tra, đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với dự thảo, đồng thời đề nghị làm rõ nguồn ngân sách đảm bảo để khi nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 3 tới được thực thi, bởi số lượng dân quân, tự vệ toàn tỉnh lớn, với hơn 39.000 người.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng lưu ý cần quan tâm kiểm tra, giám sát, nhất là ở cấp cơ sở khi nghị quyết có hiệu lực nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ đến các đối tượng./.

Minh Chi