#lương hưu

100 kết quả

Chưa giàu đã già

Chưa giàu đã già

Nếu tìm hình ảnh khắc họa tình cảnh người lao động sau 2 năm đại dịch, có lẽ không nơi nào phù hợp hơn trụ sở bảo hiểm xã hội (BHXH). Từ năm 2021 đến nay, những cơ quan này luôn túc trực hàng dài người lao động thức trắng đêm chờ lấy BHXH 1 lần.
Đề xuất điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7

Đề xuất điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa hoàn thành Dự thảo xin ý kiến các bộ, ngành về việc xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Dự kiến mức tăng áp dụng từ ngày 1/7/2023.
Người hưởng lương hưu tiếp tục ký hợp đồng lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Người hưởng lương hưu tiếp tục ký hợp đồng lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Mẹ tôi nghỉ hưu sớm so với tuổi quy định là 5 năm. Hiện nay, mẹ tôi ký hợp đồng lao động thời hạn 36 tháng với Công ty. Xin hỏi: Người lao động đang hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng lao động, thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Nếu người lao động không phải đóng, thì người lao động có được hưởng khoản tiền bảo hiểm xã hội – phần phải đóng, của người sử dụng lao động không?
BB

Lợi ích thiết thực của việc hưởng lương hưu khi tham gia Bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách Bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ Bảo hiểm Y tế (được cấp miễn phí) để chăm sóc sức khỏe.