Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt ra

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần xây dựng quy chế phối hợp để đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phải lựa chọn nội dung vừa sức, vừa tầm để triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh
Chiều 8/8, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phối hợp thời gian qua và ký kết quy chế phối hợp thống nhất hành động giai đoạn 2019 – 2024. Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đơn lẻ trong hoạt động giám sát

Thực tiễn phối hợp thời gian qua giữa MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội đã được thể hiện trên nhiều nội dung, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng quy định của mỗi tổ chức.

Nổi bật, MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, nội dung do Trung ương và tỉnh phát động. MTTQ và các đoàn thể cũng đã phối hợp triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động hướng về cơ sở, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh ở các khu dân cư.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và đoàn thể, vừa thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, vừa thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

MTTQ và các đoàn thể cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện một số phong trào, nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa phát huy hiệu quả.

Mặt khác, việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết các kiến nghị sau hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế…

Hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể đang mang tính đơn lẻ, độc lập, chứ chưa có sự phối hợp, tạo sức mạnh chung trong lĩnh vực này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu MTTQ tỉnh và các đoàn thể lựa chọn nội dung phối hợp "vừa sức, vừa tầm" và thiết thực để triển khai. Ảnh: Mai Hoa

Giải pháp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết

Trên cơ sở đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thảo luận nhiều vấn đề nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Theo đó, có 5 nhóm nội dung phối hợp gồm: tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; về công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể ký kết quy chế phối hợp thống nhất hành động, giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò và hoạt động của MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thúc đẩy việc phát triển chung của tỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển và nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh trong giai đoạn hiên nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cần tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp thống nhất hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, trước mắt là hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý MTTQ và các đoàn thể cần làm rõ cơ chế, chế độ, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong thực hiện các nội dung phối hợp, đồng thời cần lựa chọn nội dung phối hợp “vừa sức, vừa tầm” và thiết thực, hiệu quả theo từng năm, từng thời điểm.