Mỗi cá nhân sẽ có một lý lịch tư pháp riêng biệt

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin do Sở Tư pháp đưa ra trong cuộc họp lấy ý kiến về Đề án: Tăng cường thực hiện công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An” vào chiều 18/11.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mục tiêu của đề án là thông qua quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp để phục vụ cho công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp được kịp thời, chính xác. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Đề án do Sở Tư pháp xây dựng tập trung ở 3 nội dung chính. Thứ nhất là chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong quản lý lý lịch tư pháp. Cụ thể, Sở Tư pháp là trung tâm tích hợp dữ liệu lý lịch tư pháp của địa phương với 16 loại thông tin lý lịch tư pháp. Việc sắp xếp, lưu trữ thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo mỗi cá nhân sẽ có một lý lịch riêng biệt.

Đồng chí Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày nội dung đề án
Đại tá Hồ Bá Võ, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an tỉnh góp ý về căn cứ pháp lý của đề án
Đồng chí Lê Đình Lý, Phó giám đốc Sở Nội vụ nêu ý kiến về đề xuất tăng biên chế cho Sở Tư pháp

Đề án còn đề cập đến việc trao đổi, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp giữa các cơ quan liên quan và giữa các sở tư pháp trong cả nước. Đồng thời, bổ sung thêm 3 biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại phòng Hành chính tư pháp.

Sau khi nghe ý kiến các ngành, đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị Sở Tư pháp cần làm rõ căn cứ pháp lý, bố cục của đề án cho hợp lý, tiếp tục lấy ý kiến của các ngành để sớm hoàn thiện đề án, trình UBND tỉnh trong thời gian tới.

Phạm Bằng