Một số chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu tập trung chỉ đạo, khai thác tối đa và phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất vụ đông theo hướng toàn diện, an toàn, hiệu quả kinh tế cao, cùng chính sách hỗ trợ của các huyện, xã, UBND tỉnh còn có chính sách hỗ trợ sản xuất các cây trồng chủ lực và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất nếu bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Vụ đông năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 42.000 ha cây trồng với mục tiêu đạt diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị cao nhất.

Gia đình bà Bà Nguyễn Thị Hải, xóm 8, xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) chăm sóc rau cải vụ đông.

Theo Quyết định số 87/2014/QĐ.UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đối với cây lạc đông, hỗ trợ 50% giá giống lạc nguyên chủng, với định mức không quá 240 kg/ha; diện tích được hỗ trợ không quá 1.000 ha/năm; Hỗ trợ nilon tủ luống với mức 10.000 đồng/kg nilon tấm mỏng 0,007mm, màu trắng trong. Định mức 100 kg/ha.

Nông dân Thanh Lĩnh (Thanh Chương) chăm sóc ngô vụ đông.

Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đối với những diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm khác có giá trị kinh tế cao hơn. Với điều kiện quy mô vùng chuyển đổi từ 02 ha trở lên và chỉ hỗ trợ 01 lần.

Nuôi cá lồng trên sông, hồ nước lớn: huyện, xã miền núi thuộc khu vực III được hỗ trợ 6,0 triệu đồng/lồng (loại lồng 15m3 trở lên); các huyện, xã miền núi thuộc khu vực II được hỗ trợ 4,0 triệu đồng/lồng (loại lồng 15m3 trở lên); các huyện, xã miền núi thuộc khu vực I được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/lồng (loại lồng 15m3 trở lên).

Hàng năm tỉnh trích một phần ngân sách để trợ giá cá giống lên miền núi của tỉnh, cụ thể như sau:  Đối với các xã miền núi khu vực III, mức trợ giá giống 70%; Đối với các xã miền núi khu vực II, mức trợ giá giống 60%; Đối với các xã miền núi khu vực I, mức trợ giá giống 50%.

Khi sản xuất vụ đông bị thiệt hại nặng, tỉnh hỗ trợ như sau: ngô, rau, màu các loại: 2 triệu đồng/ ha, cá trong ao hồ nhỏ 10 triệu đồng/ ha, tôm quảng canh 6 triệu đồng/ ha, tôm thâm canh 8 triệu đồng/ ha, tôm thẻ chân trắng 30 triệu đồng/ ha, ngao 60 triệu đồng/ ha.   

Chính sách sản xuất vụ đông 2015 Nghệ An hiện thực hiện theo chính sách tại Quyết định số 87/2014/QĐ.UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 về việc sửa đổi bổ sung điều 2 quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 về việc quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Nông dân xã Nam Thành (Yên Thành) gieo cà rốt vụ đông.

Đồng thời triển khai thực hiện các chính sách tại Quyết định số 62/2013/QĐ.TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắp với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Quyết định số 68/2013/QĐ.TTg ngày 14/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Nghị định số 210/2013/NĐ.CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Theo Sở NN & PTNT, đến cuối tháng 11, Nghệ An đã sản xuất được gần 40.000 ha cây trồng vụ đông 2015, trong đó: ngô: 25.000 ha, lạc 1.300 ha, rau màu  2.000 ha, đậu tương 500 ha.

Trân Châu (tổng hợp)