Nâng cao năng lực chi bộ đảng thôn, xóm – Bài 2: Chọn “người đứng mũi”

Việc tìm và bầu chọn người gánh vác công việc chung, “đứng mũi chịu sào” ở khối, thôn, xóm, bản, luôn được cấp ủy các cấp quan tâm. Trong kỳ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu trưởng khối, thôn, xóm, bản (gọi chung là thôn, xóm) ở các địa phương, Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý các cấp cần có sự quan tâm để chọn ra được trưởng khối, xóm, bản là đảng viên.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu trưởng thôn, xóm được các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai từ tháng 6 đến tháng 8/2022. Công tác nhân sự được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, để đảm bảo việc tìm người, chọn người “đứng mũi chịu sào” và phát huy tốt vai trò tốt ở thôn, xóm. Mặc dù nhiều địa phương đã quan tâm bồi dưỡng những người trẻ tuổi tham gia hoạt động ở thôn, xóm, tuy nhiên do “cơm áo, gạo tiền”, nhiều người trẻ đi làm ăn xa, nên bình diện chung toàn tỉnh, người lớn tuổi vẫn đang chiếm số lớn “gánh vác việc dân” ở thôn, xóm.

Trên thực tế, việc khắc phục thực tế trưởng thôn, xóm không phải là đảng viên đang gặp những khó khăn nhất định. Ở huyện Nghi Lộc, toàn huyện có 250 xóm, trong đó có 115 xóm có những yếu tố mang tính đặc thù, đặc biệt trong số đó có 30 xóm thuộc phạm vi Đề án số 01 của Tỉnh ủy (về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 – 2020). Cụ thể, còn 13 xóm không có đảng viên tại chỗ và 11 xóm có 1 – 2 đảng viên phải tăng cường, điều chuyển đảng viên về để thành lập chi bộ; có 6 xóm có nguy cơ không còn chi bộ, hiện tại chỉ có 3 – 4 đảng viên. Hay ở huyện Yên Thành, trong tổng số 338 xóm thì có 83 xóm vùng đặc thù, trong đó có 20 xóm của 13 xã thuộc phạm vi Đề án số 01 (5 xóm tăng cường 100% đảng viên; 9 xóm tăng cường đảng viên và 6 xóm có nguy cơ không còn chi bộ).

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình chuẩn bị đại hội chi bộ và bầu xóm trưởng tại thị trấn.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình chuẩn bị đại hội chi bộ và bầu xóm trưởng tại thị trấn.

Ở huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Kiều Văn Thanh – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, nhiều xóm, đảng viên có tư tưởng, tâm lý chia việc, không muốn kiêm nhiệm. Trong khi đó, một số thôn, xóm, người dân chưa “mặn mà” chọn đảng viên làm xóm trưởng. Bên cạnh đó, hiện tại trên địa bàn huyện có 17 xóm không có đảng viên tại chỗ mà phải tăng cường 100% đảng viên về thì chắc chắn trưởng thôn, xóm chưa là đảng viên. Có 14 xóm tăng cường một phần đảng viên và 5 chi bộ có nguy cơ không còn chi bộ, nghĩa là việc kết nạp đảng viên ở cùng đặc thù hết sức khó khăn, đồng nghĩa việc chọn nhân tố trong chi bộ đảng để bầu xóm trưởng cũng hạn chế.

Một thực tiễn nữa đáng quan tâm, ở một số nơi, nhân sự được chọn là đảng viên, đủ điều kiện, có năng lực, nhưng lại không muốn làm “cán bộ” thôn, xóm. Cùng đó, ở một vài nơi, số ít đảng viên có mức độ tín nhiệm chưa cao so với một số nhân tố quần chúng. Điều này đặt ra băn khoăn về uy tín của đảng viên trong quần chúng nhân dân ở một số thôn, xóm. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn để mỗi chi bộ cần có giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên cũng như nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng ở thôn, xóm.

Quang cảnh thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Sách Nguyễn
Quang cảnh thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Sách Nguyễn

Mặc dù có nhiều khó khăn trong việc chọn cán bộ ở thôn, xóm nhưng yêu cầu đòi hỏi cấp ủy các cấp phải giải bài toán đặt ra là chọn được nhân tố tốt lo việc dân tại các khu dân cư. Bước vào đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và kiện toàn thôn, xóm trưởng, cấp ủy các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, bài bản, rà soát, nắm bắt tình hình và tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên tham gia gánh vác việc thôn, xóm.

Chủ trương tăng chỉ tiêu thôn, xóm trưởng là đảng viên và bầu thôn, xóm trưởng là đảng viên giữ chức danh phó bí thư chi bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An với mục đích, mong muốn tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và sâu sát của tổ chức đảng ở thôn, xóm. Từ đó, nâng cao khả năng truyền đạt các định hướng, chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thực tế, ở nhiều địa phương, với quyết tâm chính trị cao đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chủ trương trên.

Một buổi họp chi bộ khối 6, Đảng bộ phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh).
Một buổi họp chi bộ khối 6, Đảng bộ phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh).

Theo chia sẻ của đồng chí Mạc Văn Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tương Dương: “Đối với vùng đặc thù, khi trưởng thôn, xóm, bản là đảng viên thì việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết chi bộ sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Để đạt được 100% trưởng thôn, xóm, bản là đảng viên, cấp ủy các cấp tăng cường công tác bồi dưỡng đảng viên. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ già làng, người có uy tín để có sự đồng thuận và đồng hành. Như ở bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền (Tương Dương), với sự tín nhiệm của đảng viên và giới thiệu của già làng, người có uy tín, lần đầu tiên nơi đây có Bí thư Chi bộ là nữ – chị Vừ Y Dở người dân tộc Mông. Đây cũng là nữ đảng viên người Mông đầu tiên của huyện Tương Dương giữ cương vị bí thư chi bộ bản”.

Trước đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhiều địa phương tổ chức kiện toàn Trưởng thôn, xóm, phấn đấu đưa tỷ lệ trưởng thôn, xóm là đảng viên ở mức cao nhất. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã rà soát và tổ chức chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn để giới thiệu người dân bầu trưởng thôn, xóm.

Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ mới của Đảng bộ xã Thanh Hà (Thanh Chương).
Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ mới của Đảng bộ xã Thanh Hà (Thanh Chương).

Tại huyện Quỳ Hợp, 100% xóm hoàn thành bầu xóm trưởng từ ngày 15/4/2022 và xóm trưởng là đảng viên đạt 94,39%, tương đương 202/214 xóm trưởng. Tính đến ngày 15/7/2022 có 203/214 xóm hoàn thành đại hội chi bộ; trong đó có 183/214 đồng chí phó bí thư kiêm xóm trưởng và 12 đồng chí bí thư kiêm xóm trưởng.

Ở huyện Thanh Chương, đến ngày 15/7/2022, có 218/234 xóm hoàn thành việc bầu xóm trưởng; trong đó có 214/218 xóm trưởng là đảng viên, chiếm 98,1%; 206 chi bộ nông thôn hoàn thành đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025; trong đó có 14 đồng chí bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, 189 đồng chí phó bí thư kiêm xóm trưởng, chỉ có 4 xóm trưởng không phải là đảng viên.

Hay ở huyện Tương Dương, đến giữa tháng 7/2022, 146/146 xóm hoàn thành đại hội và bầu trưởng thôn, bản với 145/146 (đạt 99,31%) trưởng thôn, bản là đảng viên…

Bầu cử trưởng bản Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.
Bầu cử trưởng bản Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Một số địa phương khó khăn như huyện Nghi Lộc hiện tại đã tiến hành đại hội chi bộ và bầu xóm trưởng ở 125/250 xóm, trong đó có 86 xóm trưởng là đảng viên, đạt 68,8%. Ở huyện Yên Thành, đã có 291/338 xóm hoàn thành bầu xóm trưởng, trong đó có 171/291 xóm trưởng là đảng viên, đạt 58,8%; 277/338 xóm hoàn thành đại hội chi bộ, chiếm 82% tổng số chi bộ khối nông thôn.

Đồng Nguyễn Ngọc Biên – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc cho biết, đối với những đơn vị vẫn còn khó khăn, quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, hợp lòng dân được đặt ưu tiên lên trước hết. Nếu nhân tố được giới thiệu bầu xóm trưởng chưa phải đảng viên mà thật sự có năng lực, trách nhiệm và uy tín trong Nhân dân thì thống nhất đồng thuận giới thiệu để bầu, sau đó trách nhiệm của các đảng ủy cơ sở phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng này; không vì chỉ tiêu xóm trưởng là đảng viên mà không làm nhuần nhuyễn, ảnh hưởng chất lượng hoạt động ở khu dân cư.

Từ sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xóm, phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Đàn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ảnh: Minh Thái
Từ sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xóm, phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Đàn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ảnh: Minh Thái

Việc tăng tỷ lệ trưởng thôn, xóm là đảng viên thông qua giới thiệu của chi bộ để nhân dân bầu là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường vai trò của cấp ủy đảng trong chăm lo công việc của dân ở các khu dân cư. Bên cạnh đó, ở những nơi bầu trưởng thôn, xóm không phải là đảng viên, các cấp ủy thực hiện bài bản quy trình rà soát, lựa chọn quần chúng tốt, có năng lực, uy tín, có khả năng quy tụ sức dân và triển khai tốt các phong trào để Ban công tác Mặt trận hiệp thương và đưa ra nhân dân bầu. Họ là những hạt nhân quan trọng, nhiệt huyết, có khả năng phối hợp tốt với cấp ủy chi bộ và đoàn thể, chi hội ở thôn, xóm để cộng hưởng thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phong trào ở các khu dân cư.

(Còn nữa)