Nâng cao năng lực quan trắc tài nguyên và môi trường

(Baonghean) - Được sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư của các cấp, ngành, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường) được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, đồng thời áp dụng 2 hệ thống quản lý chất lượng tại phòng thí nghiệm VILAS 651 và hoạt động quan trắc hiện trường VILAS 951. Thời gian qua trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại khu vực Cửa Lò, Cửa Hội và  quan trắc, phân tích môi trường tại Nghệ An.
 
 
Cán bộ quan trắc môi trường đang thực hiện việc kiểm tra hàm lượng ô xy trong mẫu nước biển.

Do được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu hoạt động quan quan trắc môi trường, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại Nghệ An khi xảy ra sự cố liên quan đến vụ việc hải sản chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung. Bà Trần Thị Thành - Trưởng phòng Quan trắc, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Thời gian qua, trung tâm đã thực hiện tốt công tác giám sát chất lượng nước biển ven bờ tại Nghệ An. Cụ thể bắt đầu từ tháng 4/2016, trung tâm tiến hành giám sát chất lượng nước biển ven bờ với tần suất 2 ngày/lần tại các bãi biển du lịch Cửa Lò, Cửa Hội, Quỳnh Phương, Quỳnh Nghĩa (TX. Hoàng Mai) và Diễn Thành (Diễn Châu), nhưng từ tháng 5 - 9/2016, Trung tâm chỉ thực hiện giám sát nước biển ven bờ tại bãi biển du lịch Cửa Lò, Cửa Hội với tần suất thực hiện 2 ngày/lần. Cùng với đó còn phối hợp với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện giám sát chất lượng nước biển tại Nghệ An. Hiện nay, Trung tâm đang triển khai việc giám sát chất lượng nước biển định kỳ tháng 11/2016 tại Cửa lò và Cửa Hội”.

 
Thiết bị lấy mẫu nước loại ngang hiện đại giúp Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT) lấy được mẫu từ 10 - 20 m nước biển ven bờ.
Từ tháng 4 /2016, Trung tâm tiến hành hoạt động quan trắc môi trường nước biển ven bờ 44 đợt và kết quả quan trắc hầu hết các thông số chất lượng nước biển tại các điểm tiến hành giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10 - MT: 2015/BTNMT đối với vùng bãi tắm.
 
Sau khi có kết quả quan trắc, trung tâm đã gửi báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường để sở có văn bản báo cáo với UBND tỉnh và  đăng tải kết quả quan trắc trên các phương tiện thông tin đại chúng… Với kết quả khả quan về chất lượng nước biển tại Cửa Lò, Cửa Hội, đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp cho người dân và du khách yên tâm khi về với thị xã Cửa Lò, Cửa Hội, đồng thời góp phần cùng thị xã Cửa Lò khai thác hiệu quả mùa du lịch biển 2016 và phát triển kinh tế biển ở Nghệ An.
 
Bởi yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, giám sát chất lượng nước biển ven bờ và môi trường, nên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường rất chú trọng việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ quan trắc môi trường, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, trung tâm sử dụng nguồn vốn từ kinh phí tự chủ để tập trung vào lĩnh vực này. Mới đây, trung tâm được hưởng lợi từ dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư đã hỗ trợ thiết bị phục vụ giám sát và quản lý môi trường (gồm 8 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng và Cà Mau).
 
Theo đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận 10 thiết bị phục vụ giám sát và quản lý môi trường hiện đại nhất hiện nay do Mỹ và EU sản xuất, là máy đo độ pH bàn, máy đo độ pH đất, lò vi sóng phá mẫu, thiết bị đo tổng coliform, thiết bị lấy mẫu nước loại đứng và loại ngang, bộ giải phẫu động vật... Để quản lý và khai thác hiệu quả thiết bị này, đơn vị cung cấp thiết bị là Công ty TNHH Thương mại vật tư KHKT đã cử cán bộ kỹ thuật về lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Với những thiết bị hiện đại này, sẽ giúp cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nâng cao năng lực phục vụ tốt hơn cho công tác quan trắc môi trường biển ven bờ, đặc biệt là có thể lấy mẫu nước từ 10 - 20 m nước biển ven bờ.
 
 
Quan trắc môi trường.

Tiên phong trong việc đầu tư chiều sâu phục vụ cho công tác quan trắc môi trường và chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ trình độ cao, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, đặc biệt trung tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận hoạt động quan trắc hiện trường theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 - VILAS 651 và hệ thống quản lý chất lượng tại phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 - VILAS 951.  Như vậy, việc áp dụng đồng bộ từ khâu  quan trắc hiện trường đến phòng thí nghiệm, giúp cho trung tâm chủ động hơn trong công tác quản lý, giám sát chất lượng nước biển ven bờ và môi trường ở Nghệ An. 

Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và nỗ lực của trung tâm đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Giám sát chất lượng nước biển ven bờ Nghệ An; Thực hiện việc lưu giữ tài liệu, dữ liệu quan trắc, cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia; Triển khai đề án “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm trầm tích tại một số vùng nước mặt trên địa bàn tỉnh”; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quan trắc, phân tích môi trường tại một số cơ sở sản xuất - kinh doanh, bãi rác… Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ về quan trắc môi trường, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xả nước thải vào nguồn nước, khai thác sử dụng nước sinh hoạt… Trung tâm hiện đang tích cực thực hiện “Đề án chuyển đổi đơn vị tự chủ khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP”. Để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, trung tâm đang tích cực tìm kiếm việc hỗ trợ đầu tư một số máy móc, thiết bị phân tích các mẫu phẩm phục vụ kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (hiện nay vẫn thường phải gửi mẫu phẩm ra Hà Nội hoặc vào Đà Nẵng và chờ kết quả phân tích trong thời gian dài).
 
Hoàng Vĩnh