Nâng cao trách nhiệm Ban Thanh tra nhân dân để giám sát quy chế hoạt động cơ quan

(Baonghean.vn) -  6 tháng cuối năm công đoàn cơ sở cần tập trung chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt việc giám sát quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động cơ quan

Chiều 17/7, Công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham gia hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và 63 tổ chức công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Thanh Nga.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công đoàn viên chức tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc các công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp mở hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động năm 2017.

Thông qua Hội nghị CBCC các đơn vị tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế; bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện việc làm cho cán bộ công chức, viên chức lao động.

Năm 2017 có 29 đơn vị tổ chức bầu mới Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018.

Đại biểu tham gia hội nghị . Ảnh: Thanh Nga.

Công đoàn cơ sở cũng đã tích cực tham gia quản lý, cải cách hành chính, tiếp tục triển khai vận động (Cán bộ công chức viên chức lao động) CBCCVCLĐ thực hiện tốt Chỉ thị 17/CT-TU. Tham gia thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo lộ trình cải cách hành chính của tỉnh, đơn vị giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó tập trung thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp thông qua bộ phận nhận và trả kết quả tại “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; từng bước chuyển đổi công tác tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tham gia xây dựng đề án vị trí việc làm, hoàn thành đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVCLĐ.

Các tổ chức công đoàn cơ sở tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tư liệu.

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cơ sở cũng đã chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Đồng thời tích cực chăm lo đời sống cán bộ công chức viên chức, người lao động.

Công đoàn Báo Nghệ An tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ. Ảnh tư liệu.

Công đoàn viên chức đã tổ chức thăm hỏi 34 CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các công đoàn cơ sở. Vận động CBCCVCLĐ hưởng ứng chủ trương của tỉnh tham gia góp quỹ “Tết vì người nghèo” năm Đinh Dậu 2017 với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên vì một vài yếu tố khách quan như, tình hình tôn giáo diễn biến phức tạp, một số văn bản hướng dẫn về đại hội công đoàn của cấp trên chuyển về chậm, nên ở một số tổ chức công đoàn việc phản ánh nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của CBCCVCLĐ vẫn không kịp thời.

Bên cạnh đó ở một vài đơn vị, việc giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCCVCLĐ chưa sâu sát nên còn xảy ra tình trạng một số tổ chức công đoàn mất đoàn kết.

Đồng chí Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh nêu một số định hướng về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thanh Nga.

Cũng tại hội nghị có ý kiến cho rằng, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân chưa hiệu quả, đặc biệt có nhiều đơn vị không hoạt động, không thể hiện được vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Điều này dẫn đến việc hoạt động của tổ chức công đoàn ở những đơn vị này không phát huy hết vai trò.

Hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm gồm: Tập trung chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt việc giám sát Nghị quyết CBCC, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động cơ quan; Vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; Thực hiện đề án vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách tài chính công; Rà soát, chỉ đạo và đôn đốc các công đoàn cơ sở đủ điều kiện tiến hành đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Các nhiệm vụ về công tác thi đua động viên CBCCVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; hoạt động nữ công; công tác tài chính công đoàn cũng được hội nghị thống nhất các tiêu chí thực hiện trong 6 tháng cuối năm.  

 Thanh Nga