Nâng kiến thức hội nhập cho đội ngũ doanh nhân

(Baonghean.vn) - Ngày 30/10,  tại TP. Vinh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức doanh nhân cho hơn 300 cán bộ đại diện doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối.

Toàn cảnh lớp học.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được PGS. Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam trực tiếp truyền đạt những nội dung về tình hình doanh nghiệp trong nước, khả năng phát triển, cơ hội và thách thức trong hội nhập.

Bên cạnh đó, giảng viên cung cấp thông tin về những tín hiệu tầm nhìn mới về doanh nghiệp, bối cảnh phát triển mới và các vấn đề đặt ra; thời đại liên kết, hội nhập sâu rộng đối mặt với những xung đột, bất ổn, khó dự đoán, rủi ro cao; thách thức hội nhập, nền nông nghiệp kém phát triển chưa chuyển mạnh sang phương thức phát triển mới.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt kiến thức cho các học viên.

Lớp học cũng đặt ra nhiều vấn đề "nóng", đòi hỏi sự trăn trở, tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp: Làm gì cho doanh nghiệp Việt Nam? Theo đó, khẳng định, doanh nghiệp là chủ thể phát triển quan trọng nhất; không thể trông cậy vào “chủ đạo”; khu vực tư nhân là cốt lõi. Thực hiện Nghị quyết 35/CP, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh…

Lớp học cũng truyền đạt cách tiếp cận mới, tập trung “tư duy lại” thách thức, nguy cơ và cơ hội hội nhập; liên kết các vòng tròn hội nhập để giải quyết vấn đề “thoát khỏi lệ thuộc” để “nhập vào quỹ đạo bay lên”...

Sản xuất cửa cuốn tại Công ty Aust door Nghệ An.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà nhận diện rõ tình hình trong nước và quốc tế. Từ đó có phương pháp ứng phó cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với từng đơn vị để tăng trưởng, phát triển bền vững, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Quỳnh Lan