Nâng năng lực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể hợp tác xã

(Baonghean) - Ngày 21/7 tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể HTX cho đội ngũ cán bộ cấp xã và cán bộ HTX.

150 học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể HTX.

Tham gia lớp tập huấn, 150 cán bộ cấp xã và HTX được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể HTX như: Các chủ trương và chính sách mới của nhà nước về kinh tế tập thể HTX; quán triệt các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Kết luận 37 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Trần Văn Chương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh truyền đạt kiến thức cho các học viên.

Tổ chức quán triệt Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX 2012; Công tác quản lý nhà nước về HTX, Các nội dung liên quan đến xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng xã An Hòa (Quỳnh Lưu) liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho thành viên.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý HTX và phổ biến một số chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, để đội ngũ lãnh đạo cấp xã và HTX trong tỉnh nắm vững; từ đó áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quỳnh Lan