Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP:

Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân đang là nhiệm vụ cấp bách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

KỊP THỜI GIẢI NGÂN VỐN ƯU ĐÃI ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, NHCSXH đã chủ động thực hiện một số giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của đại dịch. Tiếp theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, NHCSXH đã thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động để hỗ trợ trả lương cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Tại Nghệ An, với chính sách tín dụng này, Chi nhánh đã thực hiện giải ngân 20,314 tỷ đồng cho 54 doanh nghiệp để thực hiện trả lương cho 2.973 lao động (trong đó: 10 doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 154 và 44 doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 68); thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ cho 13.599 khách hàng/312,6 tỷ đồng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; thực hiện cho vay vốn bổ sung cho 3.158 khách hàng là hộ nghèo, các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng đại dịch với số tiền 121 tỷ đồng để khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm.

Ngân hàng chính sách hướng dẫn người dân vay vốn. Ảnh Thu Huyền
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn người dân vay vốn. Ảnh: Thu Huyền

Từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động giải ngân của NHCSXH chi nhánh Nghệ An tiếp tục tăng khá, doanh số cho vay đạt gần 350 tỷ đồng, doanh số thu nợ hơn 260 tỷ đồng, huy động vốn các loại tăng so với năm 2021, tổng doanh số huy động đạt gần 1.900 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2021, tín dụng chính sách có những đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp cho 31,7 ngàn hộ nghèo và hộ cận nghèo thoát nghèo.

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 16/2, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023), gồm:

Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Ảnh Thu Huyền
Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Ảnh: Thu Huyền

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 7.000 tỷ đồng.

Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 6.800 tỷ đồng. 

Công ty TNHH may mặc Trọng phúc ở Diễn Châu được vay gần 800 triệu với lãi suất 0% theo Nghị quyết 68. Ảnh Thu Huyền
Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc ở huyện Diễn Châu được vay gần 800 triệu đồng với lãi suất 0% theo Nghị quyết 68. Ảnh: Thu Huyền

Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và các văn bản liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 1.500 tỷ đồng.

Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 9.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 3.000 tỷ đồng.

Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 700 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI KỊP THỜI, HIỆU QUẢ

Có thể nói, trong điều kiện nội lực của tỉnh, việc tự đảm bảo kinh phí để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ là điều hết sức khó khăn. Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vừa được ban hành với những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, phù hợp sẽ là nguồn lực hết sức quan trọng, kịp thời đối với địa phương chúng tôi, tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất góp phần hoàn thành các mục tiêu KT-XH đã đề ra.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của chính sách, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 821/UBND-TH ngày 09/02/2022 chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp tham mưu tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết ngay từ những ngày đầu tháng 2/2022.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Con Cuông thăm vùng nguyên liệu của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ảnh Thu Huyền
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Con Cuông thăm vùng nguyên liệu của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ảnh: Thu Huyền

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh Nghệ An cho biết: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, chi nhánh đang tích cực chuẩn bị các nội dung để triển khai các gói tín dụng theo Nghị quyết số 11.

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11, NHCSXH chi nhánh Nghệ An đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên, người lao động và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát.

Hiện nay, Nghệ An đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các huyện, thị, thành hoàn thành trích chuyển ngân sách ủy thác năm 2022 qua NHCSXH trước ngày 31/3/2022 để chủ động giải ngân cho vay ngay từ đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh Nghệ An

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất do dịch bệnh. Ảnh Thu Huyền
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất do dịch bệnh. Ảnh: Thu Huyền

Được biết, thông qua rà soát sơ bộ, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn trong 2 năm 2022 - 2023 đối với chương trình cho vay Giải quyết việc làm là 1.400 tỷ đồng và nhà ở xã hội khoảng 250 tỷ đồng, trong đó: năm 2022 nhu cầu cho vay giải quyết việc làm 700 tỷ đồng, cho vay chương trình nhà ở xã hội 100 tỷ đồng. Hiện tại, các đơn vị trong tỉnh đang tiếp tục rà soát, xác lập nhu cầu thực tế. Đối với chương trình cho vay HSSV, Nghệ An là chi nhánh có doanh số cho vay hàng năm và dư nợ chương trình lớn nhất cả nước, công tác quản lý nguồn vốn đạt hiệu quả cao, chương trình đã giúp cho hàng vạn HSSV khó khăn được vay vốn, ăn học thành tài. Hiện nay, các đơn vị trong tỉnh đang tích cực phối hợp rà soát, xác lập nhu cầu thực tế.

Để thực hiện tốt các chính sách, UBND tỉnh Nghệ An mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan sớm ban hành quy định, các văn bản hướng dẫn, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực nhằm triển khai kịp thời các chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Năm 2021, Nghệ An là tỉnh có số lượng người lao động trở về từ các địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh thuộc nhóm cao nhất cả nước (tính từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021, số công dân trở về từ vùng dịch khoảng 100.000 người. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động trở về từ vùng dịch là 75.858 người, chiếm 75,95% trên tổng số công dân trở về quê).

tin mới

Thành phố Vinh nâng tầm sản phẩm OCOP

Thành phố Vinh nâng tầm sản phẩm OCOP

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở thành phố Vinh đã có những bứt phá mạnh mẽ. Qua đó, đã khai thác được tiềm năng vùng ven đô, tạo sinh kế cho lao động các địa phương và phục vụ du lịch.

Nghệ An không chủ quan, lơ là với dịch cúm gia cầm

Nghệ An không chủ quan, lơ là với dịch cúm gia cầm

(Baonghean.vn) - Bệnh cúm gia cầm vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng. Do vậy, chính quyền địa phương các cấp, người chăn nuôi không thể chủ quan, lơ là với bệnh dịch nguy hiểm đến sức khỏe con người và vật nuôi này.

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, các lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Xả hồ chứa thủy điện Sông Quang từ 2h30 ngày 27/9

Xả hồ chứa thủy điện Sông Quang từ 2h30 ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Lúc 22 giờ 17 phút, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhận được Thông báo số 2609/2023/TB-SQ ngày 26/9/2023 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Quang về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Sông Quang.

Tiếp tục mưa to đến hết ngày 28/9, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An

Tiếp tục mưa to đến hết ngày 28/9, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đã có mưa to đến rất to từ chiều qua đến ngày hôm nay (26/9) tại một số địa phương ở Nghệ An như Tp Vinh, TX Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương... Dự báo trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.