Ngành Tuyên giáo Nghệ An phát huy vai trò trong tổ chức đại hội Đảng các cấp

Thành Duy (Thực hiện)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng đầu của ngành Tuyên giáo trong năm 2020 là triển khai các nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về vấn đề này.

P.V: Thưa đồng chí, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai những công việc cụ thể nào?

Đồng chí Kha Văn Tám: Năm 2020 có nhiều sự kiện lớn của đất nước, tỉnh và là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do đó, ngay từ đầu năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo toàn ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp gắn với các sự kiện lớn trong năm.

Đặc biệt là kết quả thực hiện nghị quyết, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Quế Phong. Ảnh Ngô Công Mạnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Quế Phong. Ảnh tư liệu: Ngô Công Mạnh

Hiện nay, căn cứ vào Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 3 đợt cao điểm tuyên truyền gồm:

Đợt 1 là từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh; đợt 2 từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng và đợt 3 là từ sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Gắn với mỗi đợt đều có những nội dung trọng tâm định hướng tuyên tuyền hết sức cụ thể, sâu sát.

Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới với nhiều hình thức, phong phú, sinh động, thiết thực như: bên cạnh các hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử thì phát huy tuyên truyền thông qua mạng xã hội để thêm lan tỏa thông tin với đông đảo người dân.

P.V: Đóng góp xây dựng các văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là nội dung hết sức quan trọng. Vậy hiện nay công tác này ngành Tuyên giáo tỉnh ta triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Kha Văn Tám: Lấy ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp là một trong những nội dung hết sức thiết thực, thể hiện được đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp Nhân dân.

Vì vậy, trong toàn ngành sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo; qua đó góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận, chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn ngành tham gia góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là trong lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng một cách trách nhiệm, sâu sắc, chất lượng để cùng cả hệ thống chính trị đánh giá đúng, trúng kết quả, thành tựu đạt được; những tồn tại, hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm; từ đó gắn với tình hình thực tiễn góp phần đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính khả thi, đồng thời có tính đột phá, thể hiện được tư tưởng tiến công trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó coi trọng công tác định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng một cách chất lượng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội điểm tại xã Quỳnh Hậu. Ảnh: Việt Hùng
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội điểm tại xã Quỳnh Hậu. Ảnh: Việt Hùng

P.V: Càng đến sát Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngành Tuyên giáo có giải pháp gì để đấu tranh với vấn đề này?

Đồng chí Kha Văn Tám: Lâu nay, khi đề cập đến công tác Tuyên giáo, chúng ta hình dung ngay đây là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, đảm nhận lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; qua đó tập hợp, huy động Nhân dân cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách đi vào cuộc sống.

Vì vậy, với những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm nay, nhất là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, qua nhiều hình thức, diễn đàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai trong toàn ngành cần phải tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là liên quan đến việc tổ chức đại hội Đảng các cấp để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, không để hình thành các “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tân Kỳ. Ảnh: Sỹ Thành
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tân Kỳ. Ảnh: Sỹ Thành

Bên cạnh đó, chúng tôi quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ngành là phải thể hiện được vai trò lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát, xuyên tạc các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

P.V: Sau đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo tập trung vào những nội dung nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Kha Văn Tám: Như trong kế hoạch tuyên truyền về đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao, ngay sau khi đại hội Đảng các cấp thành công, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, triển khai tốt công tác tuyên truyền sau đại hội, ngành Tuyên giáo sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập triển khai nghị quyết đại hội; hướng dẫn, đôn đốc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp kịp thời, nghiêm túc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò) khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò) khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo đó hết sức chú ý việc đổi mới, sáng tạo hình thức học tập quán triệt nghị quyết; đồng thời kiểm tra việc thực hiện một cách nghiêm túc nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; qua đó đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Vừa qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp về làm việc với cấp ủy, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy để vừa nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, vừa trao đổi, thông tin, đề cập thêm các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020.

Tinh thần chung là toàn ngành phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, ngành để chủ động thực hiện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của tỉnh.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

tin mới

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.