Ngành Y tế Nghệ An: 10 hoạt động nổi bật năm 2016

(Baonghean) - Năm 2016, vượt qua những khó khăn, trở ngại, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được những kết quả cao. Sau đây là 10 hoạt động nổi bật nhất của ngành trong năm 2016.
 
1. Tham mưu xây dựng, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt: Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án “Thí điểm mở rộng Chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017”; Đề án “Xã hội hóa công tác y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020”...
 
 
Cán bộ y tế tuyên truyền về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ cho người dân xã Châu Thắng (Quỳ Châu).
2. Tích cực, chủ động về phòng, chống dịch bệnh; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định, không có dịch lớn xảy ra. Tiếp tục duy trì hoạt động 12 cơ sở điều trị Methadone và triển khai xây dựng 16 điểm cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn.
 
3. Phát triển 155 kỹ thuật khám, chữa bệnh mới; Tiếp tục triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế tiến tới sự hài lòng của người bệnh”; Đào tạo 5 nghiên cứu sinh, 8 bác sỹ CKII; 21 thạc sỹ; 37 bác sỹ CKI; 11 dược sỹ CKII; 3 dược sỹ CKI.
 
4. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho các cháu dưới 1 tuổi đạt trên 95%; Mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,33%; Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ công tác đạt 90%; Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 82,7% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 3,1%).
 
 
Cán bộ TTYT huyện Hưng Nguyên đi phun thuốc tại hộ gia đình các xóm có dịch sốt xuất huyết.
 
5. Cải cách hành chính mạnh mẽ trong khám, chữa bệnh vì quyền lợi của người bệnh; Triển khai phần mềm khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT cho 12/12 bệnh viện tuyến tỉnh, 17/17 bệnh viện tuyến huyện, 2 trung tâm y tế có giường bệnh, 10/10 bệnh viện ngoài công lập; 480/480 trạm y tế xã, phường, thị trấn kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT trên cổng giám định BHYT.
 
6. Hoàn thành có hiệu quả các dự án sử dụng vốn nước ngoài: Dự án “Hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ” vay vốn WB; Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh (GIZ); Dự án Nâng cao năng lực y tế cơ sở (GAVI)... và tiếp tục triển khai một số dự án mới.
 
7. Tổ chức kiểm tra, giám sát trọng điểm về thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển lĩnh vực y tế, như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 4/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đề án phát triển y tế miền Tây tỉnh Nghệ An; Đề án xây dựng TP. Vinh thành Trung tâm Y tế kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung bộ; Đề án nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
 
Sử dụng robot trong khám, chẩn đoán và điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
8. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế Nghệ An; Quyết định số 4765 ngày 30/9/2016 về phê duyệt Đề án thành lập trung tâm y tế huyện, thị xã trên cơ sở hợp nhất bệnh viện đa khoa hạng III với trung tâm y tế huyện, thị xã...
 
9. Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, về nhân sự và về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công bảo đảm chi thường xuyên cho 5 bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
10. Tổ chức thành công nhiều hội nghị toàn quốc về y tế (Hội nghị khoa học Tiết niệu - Thận học, Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Bệnh viện các tỉnh phía Bắc, Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh phía Bắc...), thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành theo từng lĩnh vực tham gia.