#ngày mai

4 kết quả

Chia tay rồi, quá khứ để ngày mai!

Chia tay rồi, quá khứ để ngày mai!

(Baonghean.vn) - Nếu thấy nhớ, thì cứ nhớ cho bằng hết. Vì lúc tìm quên là lòng lại càng nhớ nhung da diết. Nên thôi, hãy quên đi những gì đã cũ, sống cho tương lai đi, quá khứ để ngày mai, rồi ngày mai sẽ ổn...