Nghệ An: 81,48% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn)- 81,48% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thông tin này được BHXH tỉnh công bố tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 được tổ chức vào chiều 11/01.

Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua, công tác thanh tra nhân dân năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An khai mạc hội nghị.

Năm 2016, BHXB tỉnh Nghệ An đã có nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người dân. Toàn ngành đã đạt và vượt các chỉ tiêu BHXH Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh giao; Tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT, đặc biệt  là đối tượng tham gia BHYT tăng mạnh (với 81,48% dân số tham gia BHYT, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao  là 81%); Thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt hơn 4.700 tỷ đồng; Số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được kiểm soát thấp hơn so với năm 2016.

Ngày càng nhiều người dân đăng ký tham gia BHYT tự nguyện để được hưởng các quyền lợi trong khám chữa bệnh

Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được BHXH tỉnh Nghệ An thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi; Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người hưởng; BHXH tỉnh đã xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm soát chi phí trong khám chữa bệnh BHYT...

Công đoàn viên chức Nghệ An trao giấy khen cho các công đoàn viên xuất sắc của BHXH tỉnh.

Bên cạnh những thành công, BHXH tỉnh vẫn có những tồn tại hạn chế, như: Tỷ lệ phát triển đối tượng tăng nhưng chưa xứng tiềm năng và yêu cầu; Công tác thu BHXH, BHYT còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH còn tồn tại; Tình trạng trục lợi quỹ BHYT chưa được khắc phục triệt để, nhất là việc một số cơ sở KCB lợi dụng các chính sách để lạm dụng quỹ...

Trong năm 2017, BHXH tỉnh sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH; Đề án “Lộ trình thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”; Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013-2020; Thực hiện tốt các Luật BHXH, BHYT, Việc làm, Vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược...

Ký giao ước thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Nghệ An đã tập trung trí tuệ, đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả để thực hiện  mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017... BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Kêu gọi các cán bộ viên chức đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động để  hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Thanh Sơn