Nghệ An: Cả hệ thống chính trị cần tập trung nâng cao chỉ số PCI

(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Mở đầu phiên họp, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020. Trước đó, thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành QĐ 74/QĐ-UBND ngày 9/1/2012 về chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì buổi làm việc

Đến nay, giai đoạn 1 (2011-2015) kết thúc; giai đoạn 2016-2020, đề án đặt ra mục tiêu đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tính năng động và thân thiện của các cơ quan hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo đề án CCHC.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng, nhiệm vụ CCHC là rất quan trọng, tuy nhiên, nội dung đề án chưa cụ thể, cần được bổ sung số liệu, giải pháp, hoàn chỉnh đề án để trình BTV  Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Tiếp đó, Sở Kế hoạch & đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2016-2020. Từ năm 2006, PCI được thực hiện để đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành trong cả nước trong việc xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển doanh nghiệp dân doanh. Năm 2010, PCI của Nghệ An xếp thứ 54/63, năm 2011 Nghệ An vươn lên vị trí thứ 46, tuy đã tăng 5 bậc so với năm 2010 nhưng vẫn thấp nhất khu vực Bắc trung bộ.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, ngày 13/7/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND phê duyệt đề án cải thiện, nâng cao chỉ số PCI. Qua 3 năm thực hiện, đề án đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những chỉ số giảm điểm và xếp hạng thấp; chỉ số năng lực tăng chưa bền vững, năm 2014 Nghệ An tăng lên ở vị trí 28 nhưng năm 2015 xuống vị trí 32.

Biểu chỉ số PCI của Nghệ An từ năm 2007-2015.

Nhằm phát triển hệ thống doanh nghiệp và tăng cường thu hút đầu tư của tỉnh, đề án đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2016, định hướng đến năm 2020 cải thiện điểm số và thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ. Cụ thể, nâng cao điểm số và thứ hạng PCI so với cả nước và khu vực Bắc trung bộ bằng cách cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; đến năm 2020 nâng vị trí xếp hạng PCI của tỉnh vào nhóm 20 của cả nước.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  tỉnh nhấn mạnh Nghệ An đã có những bước tiến trong cải thiện chỉ số PCI nhưng vẫn chưa bền vững. Việc nâng cao chỉ số PCI thực chất là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Nghệ An, do đó, phải được xem là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đòi hỏi có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của những người đứng đầu.

Để đạt được các mục tiêu đề ra cần thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung cải thiện các chỉ số chưa có sự chuyển biến mạnh; đồng thời tiếp tục duy trì và cải thiện hơn nữa các chỉ số đã được cải thiện. Ngay sau cuộc họp này, các sở ngành, địa phương vào cuộc để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.

Thu Huyền