Nghệ An chú trọng cải thiện mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính

(Baonghean) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện đó là kiểm soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

Là đơn vị thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác CCHC, trong đó chú trọng rà soát TTHC, xây dựng phương án rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở KH&ĐT thực hiện giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho các dự án trúng đấu giá, đấu thầu từ 15 ngày xuống 10 ngày; giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư từ 7 ngày xuống còn 2 ngày. Đồng thời Sở đã tổ chức rà soát, chuẩn hóa 342 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên 4 lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án, đầu tư trực tiếp và nông nghiệp nông thôn.

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại bộ phận một cửa - Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại bộ phận một cửa - Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức rà soát lại danh mục TTHC các lĩnh vực; trong đó giảm từ 261 thủ tục đã được công bố tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 xuống còn 150 thủ tục: ĐKKD giảm còn 103 thủ tục; lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam giảm còn 24 thủ tục… Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tìm kiếm nắm bắt thông tin và dễ dàng thực hiện các TTHC.

“Đến làm TTHC tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ của doanh nghiệp được thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả các thủ tục đầu tư giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án, tính khả thi cao và nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Anh Nguyễn Văn Hào (Hưng Nguyên) 

Còn tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị có nhiều TTHC quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức và người dân. Do đó, Sở thường xuyên rà soát đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định, chất lượng. Đặc biệt, Sở ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2019 (số 1071/KH-STNMT ngày 8/3/2019). Đến nay, Sở đã thực hiện rà soát trình cắt giảm thời gian xử lý nội bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên.

Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh tư liệu: Thành Duy ảnh 2
Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đơn cử, Sở TN&MT đã giảm thời gian xử lý TTHC trong lĩnh vực đất đai: Thời gian xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân 30 ngày xuống còn không quá 26 ngày (giảm 4 ngày) (14%); giảm thời gian xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giảm thời gian xử lý 12 ngày (từ 30 ngày xuống còn 18 ngày) (40%); thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất giảm thời gian xử lý 2 ngày (từ 15 ngày xuống còn 13 ngày) (14%). Cùng đó, Sở cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 12/14 TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường so với quy định của Trung ương. Trong lĩnh vực khoáng sản, Sở đã rà soát, cắt giảm 5-10% thời gian chu chuyển xử lý nội bộ đối với 19/20 thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản;

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Văn Ngọc cho biết: Nhằm tạo chuyển biến căn bản trong công tác cải cách TTHC, cùng với việc rà soát cắt giảm các TTHC, Sở đã triển khai việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân để đánh giá mức độ hài lòng khi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các TTHC. Qua đó, người dân tham gia vào quá trình giám sát việc thực thi các cơ chế, chính sách và TTHC đã được ban hành; có thể kịp thời phản ánh sự chậm trễ, nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC.

Cán bộ xã Tân Hương, Tân Kỳ vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Tân Hương, Tân Kỳ vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thanh Lê

Xác định công tác cải cách TTHC là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình cải cách hành chính, ngày 25/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, địa phương.

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành đã đưa ra đánh giá, chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm soát TTHC của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện qua xây dựng, tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch hoạt động chung, rà soát, kiểm tra, truyền thông; vừa duy trì công việc chuyên môn về kiểm soát TTHC, vừa phát huy cách làm mới, sáng tạo trong cải cách TTHC. Nhất là qua việc thực hiện các TTHC, các đơn vị đã phát hiện những bất cập của hệ thống các quy định pháp luật về TTHC đang gây khó khăn, cản trở cho người dân, doanh nghiệp cần phải được tháo gỡ kịp thời.

Kết quả giải quyết TTHC trong quý II/2019 (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến):  Số hồ sơ đã giải quyết: 544.430 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 542.661, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 1.769); Số hồ sơ đang giải quyết 11.161 (trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn là 10.718, số hồ sơ đã quá hạn là 443 hồ sơ).

Cán bộ phòng Nội vụ Anh Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ phòng Nội vụ Anh Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Lê

ĐI VÀO THỰC CHẤT HƠN NỮA

Theo đánh giá của Phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh cho thấy, quá trình giải quyết TTHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp; TTHC đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân. Nhất là tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ kỷ luật của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC chưa cao, nhiều TTHC bị kéo dài thời gian như lĩnh vực đất đai, chính sách...

Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về kiểm soát TTHC, tháng 5/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”.

Cuộc thi là điểm nhấn sáng tạo trong hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm hưởng ứng “Năm cải cách hành chính” trong thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh. Từ đó truyền thông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết để cùng chung tay cải cách hành chính nhà nước theo yêu cầu của Chính phủ hiện nay.

Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc kiểm tra mô hình dưa lưới trong nhà giàn ở xã Nghi Long. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc kiểm tra mô hình dưa lưới trong nhà giàn ở xã Nghi Long. Ảnh: Thanh Lê

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chia sẻ, cải cách TTHC có nhiều nội dung, trong đó quan trọng nhất là cải thiện mối quan hệ giữa người dân và cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2019 tỉnh đã đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cần phải cải cách mạnh mẽ hơn và thực chất hơn nữa trong công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm các TTHC không cần thiết, các thủ tục gây rào cản cho doanh nghiệp và người dân...

“Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với việc đưa vào vận hành mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh hy vọng tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác CCHC của tỉnh, thực hiện phải bảo đảm giải quyết TTHC tại chỗ cho người dân"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa bày tỏ kỳ vọng.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 1.710 thủ tục hành chính cho cả 3 cấp (cấp tỉnh 1.284 TTHC, cấp huyện 298 TTHC, cấp xã 128 TTHC). Tuy nhiên, số TTHC được thực hiện thông qua Dịch vụ công trực tuyến là 965.

tin mới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9 (nhằm ngày 26/7 năm Quý Mão), tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được cử hành trọng thể.

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, không ngại khó, ngại khổ, là trung tâm đoàn kết cộng đồng, khéo léo trong công tác vận động quần chúng… là nhận xét của cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Buộc Mú 2 và bản Ka Dưới khi nói về Bí thư chi bộ Già Tồng Thù.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; ông Phạm Gia Luật - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam.

Khen, chê cũng phải đúng, phải rõ ràng

Khen, chê cũng phải đúng, phải rõ ràng

(Baonghean.vn) - Cán bộ, đảng viên, nhân dân ta ai cũng mong muốn, cũng đòi hỏi cán bộ dù to hay nhỏ đều phải trong sạch, vì nước, vì dân. Vậy thì cũng phải phân biệt cán bộ thế nào là tốt, cán bộ thế nào là không tốt để khen chê cho đúng, cho rõ ràng.