Nghệ An chú trọng cải thiện mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính

Thanh Lê

(Baonghean) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện đó là kiểm soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

Là đơn vị thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác CCHC, trong đó chú trọng rà soát TTHC, xây dựng phương án rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở KH&ĐT thực hiện giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho các dự án trúng đấu giá, đấu thầu từ 15 ngày xuống 10 ngày; giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư từ 7 ngày xuống còn 2 ngày. Đồng thời Sở đã tổ chức rà soát, chuẩn hóa 342 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên 4 lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án, đầu tư trực tiếp và nông nghiệp nông thôn.

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại bộ phận một cửa - Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại bộ phận một cửa - Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức rà soát lại danh mục TTHC các lĩnh vực; trong đó giảm từ 261 thủ tục đã được công bố tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 xuống còn 150 thủ tục: ĐKKD giảm còn 103 thủ tục; lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam giảm còn 24 thủ tục… Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tìm kiếm nắm bắt thông tin và dễ dàng thực hiện các TTHC.

“Đến làm TTHC tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ của doanh nghiệp được thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả các thủ tục đầu tư giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án, tính khả thi cao và nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Anh Nguyễn Văn Hào (Hưng Nguyên) 

Còn tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị có nhiều TTHC quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức và người dân. Do đó, Sở thường xuyên rà soát đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định, chất lượng. Đặc biệt, Sở ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2019 (số 1071/KH-STNMT ngày 8/3/2019). Đến nay, Sở đã thực hiện rà soát trình cắt giảm thời gian xử lý nội bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên.

Nghệ An chú trọng cải thiện mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính ảnh 2
Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đơn cử, Sở TN&MT đã giảm thời gian xử lý TTHC trong lĩnh vực đất đai: Thời gian xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân 30 ngày xuống còn không quá 26 ngày (giảm 4 ngày) (14%); giảm thời gian xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giảm thời gian xử lý 12 ngày (từ 30 ngày xuống còn 18 ngày) (40%); thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất giảm thời gian xử lý 2 ngày (từ 15 ngày xuống còn 13 ngày) (14%). Cùng đó, Sở cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 12/14 TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường so với quy định của Trung ương. Trong lĩnh vực khoáng sản, Sở đã rà soát, cắt giảm 5-10% thời gian chu chuyển xử lý nội bộ đối với 19/20 thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản;

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Văn Ngọc cho biết: Nhằm tạo chuyển biến căn bản trong công tác cải cách TTHC, cùng với việc rà soát cắt giảm các TTHC, Sở đã triển khai việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân để đánh giá mức độ hài lòng khi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các TTHC. Qua đó, người dân tham gia vào quá trình giám sát việc thực thi các cơ chế, chính sách và TTHC đã được ban hành; có thể kịp thời phản ánh sự chậm trễ, nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC.

Cán bộ xã Tân Hương, Tân Kỳ vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Tân Hương, Tân Kỳ vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thanh Lê

Xác định công tác cải cách TTHC là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình cải cách hành chính, ngày 25/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, địa phương.

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành đã đưa ra đánh giá, chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm soát TTHC của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện qua xây dựng, tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch hoạt động chung, rà soát, kiểm tra, truyền thông; vừa duy trì công việc chuyên môn về kiểm soát TTHC, vừa phát huy cách làm mới, sáng tạo trong cải cách TTHC. Nhất là qua việc thực hiện các TTHC, các đơn vị đã phát hiện những bất cập của hệ thống các quy định pháp luật về TTHC đang gây khó khăn, cản trở cho người dân, doanh nghiệp cần phải được tháo gỡ kịp thời.

Kết quả giải quyết TTHC trong quý II/2019 (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến):  Số hồ sơ đã giải quyết: 544.430 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 542.661, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 1.769); Số hồ sơ đang giải quyết 11.161 (trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn là 10.718, số hồ sơ đã quá hạn là 443 hồ sơ).

Cán bộ phòng Nội vụ Anh Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ phòng Nội vụ Anh Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Lê

ĐI VÀO THỰC CHẤT HƠN NỮA

Theo đánh giá của Phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh cho thấy, quá trình giải quyết TTHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp; TTHC đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân. Nhất là tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ kỷ luật của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC chưa cao, nhiều TTHC bị kéo dài thời gian như lĩnh vực đất đai, chính sách...

Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về kiểm soát TTHC, tháng 5/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”.

Cuộc thi là điểm nhấn sáng tạo trong hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm hưởng ứng “Năm cải cách hành chính” trong thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh. Từ đó truyền thông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết để cùng chung tay cải cách hành chính nhà nước theo yêu cầu của Chính phủ hiện nay.

Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc kiểm tra mô hình dưa lưới trong nhà giàn ở xã Nghi Long. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc kiểm tra mô hình dưa lưới trong nhà giàn ở xã Nghi Long. Ảnh: Thanh Lê

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chia sẻ, cải cách TTHC có nhiều nội dung, trong đó quan trọng nhất là cải thiện mối quan hệ giữa người dân và cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2019 tỉnh đã đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cần phải cải cách mạnh mẽ hơn và thực chất hơn nữa trong công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm các TTHC không cần thiết, các thủ tục gây rào cản cho doanh nghiệp và người dân...

“Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với việc đưa vào vận hành mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh hy vọng tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác CCHC của tỉnh, thực hiện phải bảo đảm giải quyết TTHC tại chỗ cho người dân"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa bày tỏ kỳ vọng.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 1.710 thủ tục hành chính cho cả 3 cấp (cấp tỉnh 1.284 TTHC, cấp huyện 298 TTHC, cấp xã 128 TTHC). Tuy nhiên, số TTHC được thực hiện thông qua Dịch vụ công trực tuyến là 965.

Tin mới

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

(Baonghean.vn) - Vòng 17 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để tiếp đón Viettel. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Vì vậy ban huấn luyện câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng các phương án giúp cầu thủ có thể thích ứng tốt khi phải đối mặt với thời tiết xấu.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giúp người dân di dời rời khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

(Baonghean.vn) - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến điểm sạt lở trên đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để giải toả khối lượng lớn đất đá nằm chắn ngang đường, giúp các phương tiện giao thông có thể đi lại trong thời gian sớm nhất.
Văn Trường

Yên Thành: 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn huyện Yên Thành có 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn). Huyện Yên Thành đang có phương án sẵn sàng di dời các hộ dân phía dưới vùng hạ du đến nơi an toàn.
Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Từ đêm qua, hoàn lưu bão Noru đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra tình trạng ngập cục bộ đối với nhiều địa phương. Nắm được tình hình, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.
Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

(Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.
Phun độc, khử trùng khu vực ngập lụt. Ảnh Thành Chung

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh do mưa lũ gây ra

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Tại những vùng bị ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh phát triển đe doạ sức khoẻ người dân là rất lớn. Ngành y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống.
Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

(Baonghean.vn) - Ngay tại khu vực trung tâm, trên trục đường lớn Mai Thúc Loan của thị xã Cửa Lò có 2 khu đất hoang với dãy nhà cấp 4 sập đổ, bờ rào tôn nát, cây bụi, rác bẩn... Theo cán bộ, nhân dân nơi đây nói, đó là những dự án nhà nghỉ công nhân!
Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, ngay sau những trận mưa kéo dài của ngày và đêm, các công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị TP Vinh đã "rải quân" khắp các tuyến đường ách yếu, dễ ngập úng để quét dọn rác, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.
Vòng 17 V.League: Sông Lam Nghệ An đã khó lại càng thêm khó

Vòng 17 V.League: Sông Lam Nghệ An đã khó lại càng thêm khó

(Baonghean.vn) - Chuỗi trận không thắng của đội bóng xứ Nghệ đã kéo dài lên con số 4 sau trận hòa với câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, và con số này còn có nguy cơ tăng lên khi ở vòng đấu này Sông Lam Nghệ An phải tiếp đón câu lạc bộ Viettel trên sân nhà. Chính câu lạc bộ Viettel là người đã mở màn cho chuỗi trận đáng quên này của đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng khi giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi V.League 2022.