Nghệ An có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các nghị quyết Trung ương

(Baonghean.vn) - Đó là đánh giá của Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì.

Chiều 1/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì; tham gia có lãnh đạo ban tổ chức các thành, thị, ủy và đảng ủy trực thuộc. Ảnh: Mỹ Nga
Xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tổ chức đã chủ động tập trung cao độ trí tuệ, công sức tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35 về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng với nội dung căn bản đổi mới, tổng thể, đồng bộ, công khai, minh bạch, giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thuận lợi. Đến nay, 60/63 tỉnh, thành ủy đã thành lập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Một số địa phương tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Trung ương thành những việc cụ thể, sát với tình hình thực tế và có những cách làm hay, sáng tạo như Nghệ An, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh…

Cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghệ An đề ra 5 mức độ để nhận diện: Rất nghiêm trọng (suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa) phải đưa ra khỏi Đảng; nghiêm trọng (phải thi hành kỷ luật); có biểu hiện ở mức độ ban đầu, cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm; có biểu hiện nhưng ở mức độ khó nhận diện, cần đề phòng; không có biểu hiện.

Ngành Tổ chức đã tham mưu cấp ủy triển khai Quy định số 10-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, một số địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả như: Nghệ An giảm 9 đầu mối; Sóc Trăng giảm 8; Yên Bái giảm 10…

Kết quả số phòng sau sắp xếp tại Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng tại Nghệ An. Đồ họa: Hữu Quân
Tập trung chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng 
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được kết quả tương đối toàn diện và cơ bản hoàn thành các đề án đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Định hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng của công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề.
Do đó Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành Tổ chức tích cực tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tham mưu cấp ủy quán triệt và triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc XIII. Đặc biệt, cần cụ thể hóa Chỉ thị 35 phù hợp với từng địa phương, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. 
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An theo dõi hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Tích cực chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội Đảng các cấp. Trong đó chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, giới thiệu, phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng; xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và nhân sự lãnh đạo đoàn ĐBQH của tỉnh, thành phố. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mới. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu ngành Tổ chức cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào các Nghị quyết Trung ương 6, 7; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực triển khai đề án vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị.