Nghệ An: Đề xuất thưởng 4 tỷ đồng cho huyện về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Trân Châu 26/10/2020 08:26

(Baonghean.vn) - Sở Nông nghiệp và PTNT vừa trình UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một góc Nông thôn mới huyện Yên Thành.Ảnh tư liệu

Theo đó, chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 dự kiến sẽ có những nội dung sau:

*Đối tượng áp dụng: Các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là đơn vị cấp huyện); các xã; các thôn, bản thuộc xã khu vực III miền núi và các thôn, bản thuộc 27 xã khu vực biên giới; các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

*Nguyên tắc hỗ trợ

Về xi măng: Hỗ trợ một lần cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới được cấp có thẩm quyền công nhận.

Thưởng cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới, hộ gia đình có vườn đạt chuẩn nông thôn mới.


Những bờ rào xanh giản dị ở Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

*Hỗ trợ xi măng:

Đối với đơn vị cấp huyện: Hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới: hỗ trợ 5.000 tấn xi măng PCB40/đơn vị. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: hỗ trợ 7.000 tấn xi măng PCB40/đơn vị.

Đối với xã: Xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc 10 huyện miền núi, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương và Nghĩa Đàn: hỗ trợ 2.800 tấn xi măng PCB40/xã.

Các xã thuộc các huyện còn lại: Hỗ trợ 2.000 tấn xi măng PCB40/xã.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:Hỗ trợ 1.000 tấn xi măng PCB40/xã.

Đối với các thôn, bản thuộc xã khu vực III miền núi và các thôn, bản thuộc 27 xã khu vực biên giới: Hỗ trợ 150 tấn xi măng PCB40/thôn, bản (không hỗ trợ các thôn/bản thuộc các xã nêu trên đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025).

Phát triển du lịch thành sinh kế vùng cao. Ảnh tư liệu

* Thưởng trong xây dựng nông thôn mới:

+Đối với đơn vị cấp huyện:

- Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới: Thưởng 1,5 tỷ đồng/thị xã để xây dựng công trình phúc lợi.

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Thưởng 02 tỷ đồng/huyện để xây dựng công trình phúc lợi.

- Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao: Thưởng 3 tỷ đồng/đơn vị để xây dựng công trình phúc lợi.

- Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu: Thưởng 4 tỷ đồng/đơn vị để xây dựng công trình phúc lợi.

+Đối với xã:

- Đạt chuẩn Nông thôn mới: Thưởng 500 triệu đồng/xã để xây dựng công trình phúc lợi.

- Đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao: Thưởng 600 triệu đồng/xã để xây dựng công trình phúc lợi.

- Đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu: Thưởng 700 triệu đồng/xã để xây dựng công trình phúc lợi.

c) Đối với Vườn chuẩn Nông thôn mới: Thưởng 15 triệu đồng/vườn cho hộ gia đình.

Một góc nông thôn mới Diễn Châu. Ảnh: Sách Nguyễn

*Nguồn kinh phí: Do ngân sách tỉnh đảm bảo. Dự kiến bình quân một năm khoảng 95,94tỷ đồng, cả giai đoạn 2021-2025 là 479,7tỷ đồng.

Tại cuộc họp thường kỳ vừa qua, UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến và thông qua đề cương các chính sách này, tiến tới trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến làm cơ sở để xây dựng dự thảo Nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Nghệ An: Đề xuất thưởng 4 tỷ đồng cho huyện về đích nông thôn mới kiểu mẫu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO