Nghệ An đứng đầu danh sách dừng đưa lao động sang Hàn Quốc

Nghệ An có tới 9 huyện, thành trong tổng số 40 quận, huyện, thành của cả nước bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc.
Người lao động làm thủ tục đăng ký tuyển dụng XKLĐ tại Công ty Quốc tế Kazen. Ảnh tư liệu
40 quận, huyện, thành trong cả nước bị xem xét tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc là những địa phương có số lượng người cư trú bất hợp pháp tại nước này cao, từ 60 người trở lên.  
Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1684/LĐTBXH-QLLĐNN thông báo tới các tỉnh, thành phố danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019.
Trong năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lên danh sách 100 quận/huyện thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên. Từ danh sách này, phía Hàn Quốc đã thống nhất sẽ dừng tuyển chọn lao động với 40 quận, huyện.

Căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, việc tạm dừng sẽ được dỡ bỏ đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Danh sách các địa phương bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc
Các quận huyện bị tạm dừng đưa người sang Hàn Quốc

Vietnam+