Nghệ An kiến nghị Trung ương ủy quyền cấp tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số ngành kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu, bổ sung, ủy quyền cho phép cấp tỉnh được điều chỉnh đối với một số nội dung trong quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt, tạo sự linh hoạt trong đầu tư, phát triển.
Sau khi giám sát trực tiếp tại huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh, chiều 14/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với một số sở, ngành cấp tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Sau khi giám sát trực tiếp tại huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh, chiều 14/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với một số sở, ngành cấp tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc.
Sau khi giám sát trực tiếp tại huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh, chiều 14/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với một số sở, ngành cấp tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đề nghị Trung ương ủy quyền cho tỉnh một số nội dung

Theo khẳng định của các sở, ngành, Luật Quy hoạch năm 2017 với việc bãi bỏ quy hoạch ngành, lĩnh vực và cấp huyện mà được tích hợp thành một quy hoạch tỉnh chung là một chủ trương đúng đắn; khắc phục tình trạng ngành nào quy hoạch ngành, lĩnh vực đó, không đảm bảo sự phát triển tổng thể, thậm chí là chồng chéo, mâu thuẫn nhau. Ở cấp huyện cũng dẫn đến tình trạng “cát cứ” trong phát triển, không tạo sự liên kết, thúc đẩy phát triển theo vùng.

Triển khai Luật Quy hoạch năm 2017 và Quyết định số 1179/QĐ-TTg, ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo.

Việc lập Quy hoạch tỉnh được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ông Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

UBND tỉnh tiến hành thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Nghệ An, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Các sở, ngành tập trung phối hợp đơn vị tư vấn và các địa phương triển khai xây dựng Khung định hướng quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng; xác định các khâu đột phá, trụ cột phát triển và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh; phương án phát triển không gian, đô thị, sử dụng đất..., làm cơ sở để triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh.

Song song với quá trình xây dựng Khung định hướng, đơn vị tư vấn cũng phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị cấp huyện hoàn thiện, tích hợp 49 nội dung vào báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh.

Dự kiến sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục liên quan trình HĐND tỉnh thông qua trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An trong quý II năm 2022.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện lập quy hoạch. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành cũng nêu một số khó khăn khi quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng chưa được phê duyệt làm ảnh đến việc lập quy hoạch tỉnh liên quan định hướng, mục tiêu và bố trí không gian phát triển trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, đây là việc làm mới nên quá trình triển khai, các ngành, đơn vị cấp huyện và đơn vị tư vấn có những lúng túng, làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Một số ngành cũng kiến nghị, sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Trung ương cần nghiên cứu, bổ sung chủ trương ủy quyền cấp tỉnh được điều chỉnh đối với một số nội dung trong quy hoạch tỉnh mà không làm thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như mạng lưới giao thông; cấp điện, viễn thông; mạng lưới thủy lợi, cấp nước; xử lý chất thải; các kết cấu hạ tầng xã hội: trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm...
Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phản ánh tiến độ, chất lượng liên quan đến các tích hợp quy hoạch của ngành. Ảnh: Mai Hoa
Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phản ánh tiến độ, chất lượng liên quan đến các tích hợp quy hoạch của ngành. Ảnh: Mai Hoa
Đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch

Trên cơ sở giám sát trực tiếp tại các địa phương, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát cũng đã đặt ra một số băn khoăn và đề nghị các sở, ngành làm rõ. Như liên quan đến chất lượng quy hoạch khi đơn vị tư vấn chỉ lấy thông tin, hiệu chỉnh lại số liệu từ các sở, ngành, địa phương mà không tổ chức khảo sát thực địa và làm việc trực tiếp với địa phương.

Một số nơi vẫn còn một số bất cập, chưa tạo được sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất.

Trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới với tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung đạt tỷ lệ còn thấp. Khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí tổ chức khảo sát, lập quy hoạch, nhất là ở cấp huyện. 

Một thành viên cũng gợi mở một số giải pháp để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng lập quy hoạch tỉnh và các ngành, lĩnh vực, địa phương được tích hợp trong quy hoạch tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu một số định hướng và giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự tích cực, chủ động vào cuộc của các sở, ngành trong triển khai việc lập quy hoạch tỉnh.

Tuy nhiên, Luật Quy hoạch năm 2017 có nhiều điểm mới, vì vậy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành quan tâm công tác tập huấn, cập nhật, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ.

Đồng thời tiếp tục bám các Bộ, ngành Trung ương để đảm bảo quy hoạch tỉnh và các nội dung tích hợp phù hợp với quy hoạch cao hơn và phối hợp các đơn vị cấp huyện trong xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến lãnh thổ, đơn vị hành chính.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Trong quá trình lập quy hoạch quan tâm lấy ý kiến từ cộng đồng dân cư, chuyên gia ngành, lĩnh vực và phản biện của các nhà khoa học, đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn, tính khả thi. Đồng thời quan tâm tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với những khu vực quan trọng, điểm nhấn đối với các đô thị, nhất là đô thị thành phố Vinh.

Nhấn mạnh một trong những mục tiêu của quy hoạch là phục vụ quản lý, cho nên trong vấn đề thu hút sự tài trợ của doanh nghiệp trong công tác lập quy hoạch cần thẩm định chặt, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Chú trọng các giải pháp thu hút các nguồn lực để thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt./.

tin mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đây là dự án nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật?

(Baonghean.vn) -Nhiều hệ lụy khó lường xảy ra khi đình công, ngừng việc trái pháp luật. Vì thế, phòng ngừa, hạn chế đình công là việc làm cần thiết. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về vấn đề này.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11; Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision tại Nghệ An; Tập huấn, cập nhật các quy định mới về biến đổi khí hậu và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sôi nổi hội thi "Là con gái để tỏa sáng"...

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

(Baonghean.vn) - Hai nhóm nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong; và giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,12%; Nhiều mỏ cát xây dựng tồn đọng khối lượng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 29/11.

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá để hạn chế 'cò' đấu giá, bỏ cọc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

(Baonghean.vn) - Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Một tập đoàn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án 120 triệu USD tại Nghệ An; Ngày hội Thiếu nhi Nghệ An với chuyển đổi số...

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Khu du lịch văn hoá và dự án thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Ban hành Quy định tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Nhiều địa phương gặp khó khi thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao; Người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị thị trường Tết…

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2023.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đồng tình chủ trương trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17 để thực hiện 701 công trình, dự án.

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 532 tại huyện Quỳ Hợp; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình trình HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 287 tỷ đồng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

(Baonghean.vn) - Nghệ An ban hành chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; Nỗ lực tháo nút thắt trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU; Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghệ An phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,11%; Vì sao cần cưỡng chế thu hồi đất tại thị trấn Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư dự án VSIP?… là một số nội dung đáng chú ý trên Baonghean.vn.