Nghệ An kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sáng 12/8.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Thành Cường ảnh 1
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Thành Cường

TỔNG MỨC ĐẨU TƯ TĂNG GẦN GẤP 3 LẦN SO VỚI CÙNG KỲ

 Trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, dù dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát nhưng nhờ sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, trong đó có một số ngành, lĩnh vực đạt được kết quả tăng trưởng khá.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 7,58%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,8% (riêng công nghiệp tăng 20,44%); khu vực dịch vụ tăng 5,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,62%.  

Thu ngân sách nhà nước thực hiện 10.042 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán và tăng 37,8% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới 51 dự án, điều chỉnh 69 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 12.063 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 24%, tổng mức đầu tư tăng gần gấp 3 lần.

Thành lập mới 1.003 doanh nghiệp, tăng 7,9% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 10.997 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường ảnh 2
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, nhất là tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân để chống dịch”; đồng thời thiết lập, củng cố hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "4 tại chỗ". Gắn với chống dịch là chăm lo an sinh xã hội trong bối cảnh tác động bởi dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định, công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An cơ bản đã hoàn thành công tác GPMB bàn giao cho nhà đầu tư
Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

10 NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động. Số lượng người lao động bị mất việc, tạm ngừng việc tăng lên. 

Tiến độ triển khai trên hiện trường tại một số dự án như Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp WHA, Khu công nghiệp Hoàng Mai I còn chậm so với yêu cầu.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của toàn tỉnh đang ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Tập trung tăng trưởng ngành nông nghiệp để bù đắp các ngành bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Mai Hoa
Tập trung tăng trưởng ngành nông nghiệp để bù đắp các ngành bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

UBND tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm như sau:

- Tập trung cao cho công tác phòng, chống và kiểm soát, khống chế dịch Covid-19 trên quan điểm: kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân; ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; thực hiện nghiêm các biện pháp khai báo y tế bắt buộc, thực hiện cách ly, giám sát, xét nghiệm đối với những người trở về từ các địa phương có dịch.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch và kịch bản tăng trưởng năm 2021.

Trong đó, tập trung cho những ngành có điều kiện tăng trưởng như nông nghiệp, công nghiệp để bù đắp cho những ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chủ động, kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không né tránh, không đùn đẩy.

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Kiên quyết rà soát điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả còn thiếu vốn để bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo sức hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm.

Tập trung tăng trưởng ngành vật liệu xây dựng để bù đắp các ngành bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Mai Hoa
Tập trung tăng trưởng ngành vật liệu xây dựng để bù đắp các ngành bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

- Chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách. Kịp thời xử lý kinh phí phòng, chống dịch bệnh và tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai năm học mới 2021-2022.

Thực hiện tốt chính sách người có công; công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tập trung tăng trưởng ngành công nghiệp để bù đắp các ngành bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Mai Hoa
Ảnh tư liệu minh họa. Ảnh: Mai Hoa

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc, chế độ chính sách sau sáp nhập tổ chức bộ máy, nhất là sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, bản.

- Tiếp tục chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết tốt công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là: “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng, chống dịch và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giám sát không gian mạng để loại bỏ các thông tin xấu độc; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

tin mới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.