Nghệ An: Lập các đoàn khảo sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Baonghean.vn) - Đoàn khảo sát số 1 sẽ khảo sát tại huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh; đoàn số 2 sẽ khảo sát tại huyện Diễn Châu và Thanh Chương.

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có quyết định thành lập 2 đoàn khảo sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đoàn khảo sát số 1 sẽ khảo sát tại huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh; đoàn số 2 sẽ khảo sát tại huyện Diễn Châu và Thanh Chương.

Các đoàn khảo sát có trách nhiệm triển khai kế hoạch khảo sát đảm bảo chất lượng, tiến độ và báo cáo kết quả khảo sát với thường trực HĐND tỉnh.
Cán bộ phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa. Ảnh minh họa: Thành Duy
Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã thông qua Kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Theo Quy định số 11, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân đột xuất khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau hoặc việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND xã phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tuần

Theo Khoản 1, Điều 15, Luật Tiếp công dân 2013, việc tiếp công dân của UBND xã được thực hiện tại trụ sở UBND xã.

Theo đó, Khoản 2 Điều này nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã gồm:

- Ban hành nội quy tiếp công dân;

- Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Phân công người tiếp công dân;

- Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 1 ngày trong 1 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.