Nghệ An: Rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC thuộc ngành xây dựng

(Baonghean.vn) - Thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Xây dựng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với 6 lĩnh vực.
Xây dựng nhà ở dân cư tại TP. Vinh. Ảnh tư liệu
Theo đó, lĩnh vực hoạt động xây dựng có 7 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 2-6 ngày. Riêng thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cắt giảm thời gian thẩm định 8 ngày, từ  40 ngày xuống 32 ngày làm việc đối với công trình cấp I.

Lĩnh vực quy hoạch và hạ tầng cơ sở có 12 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 3-5 ngày. Thủ tục quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù rút ngắn thời gian 10 ngày. Thủ tục thẩm định quy hoạch mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh) giảm thời gian 13 ngày.

Lĩnh vực cấp phép xây dựng có 14 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 5-15 ngày. Lĩnh vực vật liệu xây dựng có 4 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 2-5 ngày.  

Lĩnh vực bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có 1 thủ tục rút ngắn thời gian, giảm 1 ngày. Lĩnh vực bất động sản có 1 thủ tục được rút ngắn thời gian, giảm 6 ngày.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 lĩnh vực: Cấp giấy phép xây dựng và Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài tại địa chỉ dichvucong.nghean.gov.vn (14 thủ tục cấp giấy phép xây dựng và 3 thủ tục cấp Giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài).

Sở Xây dựng là 1 trong 7 đơn vị được tỉnh Nghệ An lựa chọn thực hiện điểm công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018 -2020.