Nghệ An sẽ chuyển mục đích sử dụng gần 200ha đất trồng lúa để thực hiện 137 dự án

(Baonghean.vn)- Chiều 8/6, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2016 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành.

Mở đầu phiên họp, Sở Nội vụ báo cáo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo dự thảo, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tương đương; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh được hưởng phụ cấp. Mức hỗ trợ là 400.000 đồng/định suất/tháng.

Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Đồng chí Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đó, sẽ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 137 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng diện tích 226,39 ha, trong đó đất trồng lúa 195,01 ha, đất rừng phòng hộ 31,38 ha.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung các dự thảo thông qua kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành để rà soát lại danh mục cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bổ sung hoàn thiện, chuẩn bị tốt nội dung dự thảo để trình UBND tỉnh thông qua kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Thanh Lê