Nghệ An sẽ phát triển 50 cụm công nghiệp quy mô lớn

(Baonghean.vn) - Theo Quyết định số 1172/2014/QĐ – UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh, đến năm 2020, trên địa bàn Nghệ An sẽ có 50 cụm công nghiệp; đảm bảo các địa phương đều có đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu đầu tư của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Đến nay, trên toàn tỉnh đã có 33 cụm công nghiệp đã triển khai lập kế hoạch chi tiết.

Cụ thể, 33 cụm công nghiệp đã thực hiện các bước đầu tư xây dựng (lập, phê duyệt, quy hoạch chi tiết CCN; lập, phê duyệt dự án đầu từ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; thực hiện đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và tổ chức thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh).

Trong đó, có 9 cụm công nghiệp đã lấp đầy, 11 cụm công nghiệp đã thực hiện đầu tư hạ tầng, 13 cụm công nghiệp đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Hiện tại, có 9 cụm công nghiệp đã lấp đầy, gồm: Hưng Lộc, Nghi Phú, Đông Vĩnh (TP.Vinh), Tháp Hồng Kỷ, Diễn Hồng (Diễn Châu),Thung Khuộc, Châu Quang (Quỳ Hợp), Thị Trấn (Đô Lương) và Thị trấn (Anh Sơn).

Các cụm công nghiệp trên địa bàn đã thu hút trên 180 doanh nghiệp, cơ sở đầu tư (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa), trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài.

Nhà máy may NAMSUNG VINA - Hàn Quốc (cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, Diễn Châu) giải quyết việc làm cho nhiều lao động của địa phương (Ảnh minh họa).

Tổng vốn đầu tư các doanh nghiệp đạt trên 2.000 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho khoảng trên 11.700 lao động. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp cụm công nghiệp đạt trên 2.300 tỷ đồng/ năm (chiếm 6,9% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh).

Đinh Nguyệt - Phan Minh