Nghệ An tinh giản được 32 phòng, ban và gần 7.000 biên chế

Mỹ Nga 02/07/2019 11:26

(Baonghean.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đề nghị toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Ảnh: Mỹ Nga

Sáng 2/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Toàn tỉnh tinh giản 6.989 biên chế

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức đã tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Theo đó, toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 32 phòng ban trực thuộc. 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. 460/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã.

Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 6.989 biên chế, trong đó công chức giảm 263 người, viên chức giảm 6.726 người.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện; đánh giá, quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị một bước về đội ngũ nhân sự có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh những kết quả trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như: chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên ở một số địa phương còn thấp, dự báo khó đạt chỉ tiêu năm 2019 đề ra; công tác quản lý đảng viên ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa và công tác chuyển sinh hoạt đảng đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu về địa bàn…

Quá trình sáp nhập cần thực hiện đồng bộ

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đánh giá 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra; từ đó đề nghị các đơn vị rà soát, đối chiếu những việc làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm, tạo đà nước rút cho 6 tháng cuối năm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Đặc biệt, quá trình sáp nhập xã, xóm cần triển khai các bước đồng bộ.

"Đây là nhiệm vụ đặt ra rất khó khăn trong thời gian tới. Do đó, trong quá trình làm phải thận trọng. Tư tưởng phải đi trước một bước, vì vậy công tác tuyên truyền cũng cần phải được quan tâm" - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, toàn ngành cũng cần quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nghệ An tinh giản được 32 phòng, ban và gần 7.000 biên chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO