Nghệ An triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Phạm Bằng - Thành Duy 06/02/2021 11:18

(Baonghean.vn) - Sáng 6/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRỌNG TÂM CỦA TOÀN ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh nhấn mạnh, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trong năm 2021.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy thông tin, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021). Thời gian không còn nhiều, trong khi phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng; tình hình dịch Covid - 19 xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương trong cả nước, đang diễn biến phức tạp. Bối cảnh đó đặt ra thách thức, áp lực không nhỏ đối với công tác chỉ đạo, triển khai bầu cử của cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Phát huy bài học kinh nghiệm quý báu về công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp của tỉnh vừa qua rất thành công, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid - 19, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh lưu ý một số nhiệm vụ:

Công tác chuẩn bị phải chủ động, chu đáo, với trách nhiệm cao nhất, chất lượng nhất; Bao quát, chủ động, lường trước mọi công việc, các tình huống có thể xảy ra, phân công trách nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, khoa học, hợp lý và hiệu quả.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 21 huyện, thành, thị trong tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp; không kèn cựa, né tránh nhiệm vụ, luôn nhất quán nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Căn cứ vào bối cảnh, điều kiện thực tế để ứng xử phù hợp; Năng động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để đạt hiệu quả cao, nhưng đảm bảo đúng quy định. Triển khai thực hiện từng bước, từng việc, làm bước nào chắc bước đó.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh cho rằng, trong quá trình chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bầu cử, cần đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ ứng cử tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

“Kiên quyết không giới thiệu các ứng cử đại biểu không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là về đạo đức, thái độ chính trị, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đại diện tiêu biểu cho tiếng nói của hơn 3,3 triệu cử tri và nhân dân tỉnh nhà; có khả năng đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trong đó, có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

QUYẾT TÂM, NỖ LỰC, HOÀN THÀNH TỐT CUỘC BẦU CỬ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh quán triệt Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành thực hiện tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Các nội dung cơ bản của Luật; Chỉ thị, văn bản hướng dẫn về bầu cử… góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mỗi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri và một số nội dung liên quan đến giới thiệu hiệp thương, người ứng cử. Ảnh: Thành Duy

Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã quán triệt, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, xóm, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Triển khai Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh quán triệt, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Thành Duy

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn -Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh, thông qua hội nghị, chúng ta có điều kiện nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn mục đích, yêu cầu, nội dung, các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị, sau hội nghị, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt để hiểu sâu sắc, đầy đủ các văn bản Trung ương, các văn bản của tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh đã ban hành, đề nghị các đơn vị xem xét, bổ cứu nhằm hoàn thiện các kế hoạch ở đơn vị mình để tiến hành cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến bộ, đúng luật, chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kết luận và bế mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, đề nghị các đơn vị thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh là chung sức, quyết liệt, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vì đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021.

Nghệ An triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO