Nghệ An triển khai giáo dục lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp

Minh Quân 31/03/2023 08:28

(Baonghean.vn) - Hoạt động này nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giờ học nghề điện lạnh của sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Kế hoạch đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu trên 90% và đến năm 2030, đạt 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Đến năm 2025, trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% đoàn viên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng Thông tin điện tử, ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

Đến năm 2025 trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai, tổ chức giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

Đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho học sinh, sinh viên.

Tiết thực hành nghề may của học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Thủ công nghiệp Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật trên ghế nhà trường; đồng thời, tiếp thu kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Nghệ An triển khai giáo dục lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO