Nghị sĩ tân cử Rada: Kiểm soát, phạt tù hành động đàm phán giữa Ukraine với Nga

Nghị sĩ tân cử của Verkhovna Rada từ đảng thân tổng thống "Người hầu của nhân dân", ông Bogdan Yaremenko đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự cho việc đàm phán với Nga.

Theo vị nghị sĩ tương lai, trách nhiệm đàm phán với Moskva phải do những người không được ủy quyền chính thức cho những hành động đó.

ÔYaremenko lưu ý, mặc dù đảng ủng hộ việc giảm ảnh hưởng của nhà nước đối với những lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng, chính sách đối ngoại và quốc phòng cần được chính quyền kiểm soát hoàn toàn. 

Ông cho biết thêm rằng ông không chắc chắn về sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm của mình từ cùng một đảng; tuy nhiên, trong thời gian ở Verkhovna Rada, ông sẽ đưa ra đề nghị sửa đổi bộ luật hình sự của đất nước.

“Quốc gia đang có chiến tranh. Chúng ta phải sắp xếp mọi thứ theo trật tự”, ông lý giải lập trường của mình.

Cuộc bầu cử quốc hội Ukraine đã được tổ chức vào trước đó, ngày 21/7. Sau khi xử lý 100% số phiếu, đảng "Người hầu của nhân dân" của ông Zelensky sẽ có thể trở thành đảng chiếm đa số, qua việc nhận được 254 trên 450 ghế.