Nghĩa Đàn: Gần nửa triệu tấn mía cho vụ ép mới

(Baonghean.vn) - Trong vụ ép 2015-2016, tổng sản lượng mía ép của nhà máy đường Nghệ An là 623.278 tấn. Trong đó, huyện Nghĩa Đàn là địa phương cung cấp số lượng lớn nhất với 274.161 tấn.

Nông dân Nghĩa Đàn chăm sóc nguyên liệu mía cho vụ ép mới.

Vụ ép 2016 - 2017, Công ty nhà máy đường Nghệ An NASU phấn đấu nâng cao năng suất, sản lượng vụ ép khoảng 560 ngàn tấn. Về niên vụ 2015 - 2016, diện tích mía huyện Nghĩa Đàn giảm hơn so với niên vụ 2014 - 2015, nhưng năng suất ước đạt 55 tấn/ha và sản lượng ước đạt 415. 250 tấn.

Trong năm 2016, Nghĩa Đàn có 41 hộ tham gia xây dựng ruộng nhân giống sạch bệnh với tổng diện tích là 33 ha và thực hiện xây dựng được 13 cánh đồng mẫu mía lớn tại các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Yên, Nghĩa Liên…

Để đảm bảo phát triển ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất mía và giá trị doanh thu cho hộ dân và công ty, người trồng mía Nghĩa Đàn đã thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế với nhà máy đảm bảo hai bên cùng có lợi./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)