#nghiêm cấm

16 kết quả

Dạy học

Khó quản lý, giám sát việc dạy thêm, học thêm

(Baonghean.vn) - Dạy thêm, học thêm là thực tế diễn ra nhiều năm nay tại Nghệ An. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề vẫn là áp lực học tập và thi cử khi các cuộc cạnh tranh vào trường chuyên, lớp chọn, vào các trường công lập và các trường đại học ngày càng khó khăn.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá gồm năm chương và 35 điều

Nội dung chính Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

(Baonghean.vn) - Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá gồm 5 chương và 35 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Nội dung chính gồm các quy định cơ bản về giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát chặt chẽ để giảm nguồn cung cũng như điều kiện để thực hiện.