Nghiêm túc ‘tự soi, tự sửa’

(Baonghean) - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trên tinh thần “tự soi, tự sửa” đã từng bước đẩy lùi và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước...

Trước khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận định về “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” là vấn đề khiến các tổ chức Đảng, đảng viên lúng túng trong việc chỉ ra được cụ thể là ai, ở đâu có những biểu hiện này.

Khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ra đời với việc chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW (ngày 24/9/2018) về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp kèm theo 82 biểu hiện cụ thể để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã giúp mỗi tổ chức Đảng, đảng viên tự liên hệ, tự nhận thức một cách rõ ràng hơn về sự suy thoái thực sự ở đâu, những biểu hiện cụ thể nào, từ đó để có kế hoạch, lộ trình khắc phục.

Một cuộc giao ban khối Dân vận ở xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên). Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Huy Khoa - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) cho rằng, ban đầu khi đề cập đến “suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống”, mỗi người đều nghĩ không, hoặc chưa liên quan đến mình, nhưng quá trình kiểm điểm được tổ chức và đồng chí phân tích cặn kẽ thì ai cũng thấy mình trong đó để tự giác nhận khuyết điểm, từ đó cũng tự giác khắc phục.

Hay nói cách khác, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là sự “thức tỉnh” tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận diện rõ và đúng hơn về mình. Và thực tế ở Đảng bộ xã Hưng Đạo, qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều đảng viên được nhận diện có 1 đến 6 biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống.

Với tinh thần “tự soi, tự sửa” gắn với tuyên truyền, giác ngộ cho cán bộ, đảng viên, đến nay đã khắc phục và nâng cao ý thức trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng của cán bộ, đảng viên; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp của đảng bộ và sinh hoạt chi bộ sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm hơn.

Một góc nông thôn mới xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên). Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đặc biệt, từ cấp ủy đến chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở xã Hưng Đạo đã thực sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, mỗi việc chỉ đạo được gắn trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, có kiểm tra, giám sát, có nhắc nhở và đưa vào đánh giá xếp loại cuối năm một cách công tâm, khách quan, dân chủ thật sự.

Nhờ đó, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ xã đến xóm lo lắng với công việc, tuân thủ sự phân công nhiệm vụ của tổ chức để cố gắng hoàn thành. Kết quả là địa phương có sự phát triển toàn diện và đang xây dựng NTM nâng cao.

Những đảng viên có biểu hiện suy thoái được cảnh báo, nhắc nhở, uốn nắn, nếu không giác ngộ và thay đổi thì sẵn sàng xóa tên. Hơn 3 năm qua, Đảng bộ xã Hưng Đạo đã xóa tên, đưa ra khỏi Đảng 11 trường hợp, kể cả trường hợp thuộc diện sàng lọc theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ở Đảng bộ xã Thanh Chi (Thanh Chương), việc khắc phục các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nhất là đoàn kết nội bộ, tính thống nhất trong Đảng, trong nhân dân được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã quyết liệt trên cơ sở ban hành quy chế làm việc rõ ràng, thực hiện đúng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Mọi chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất trước hết trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và hội nghị mở rộng quân - dân - chính xã, đến ở các xóm mới triển khai. Quá trình triển khai các chủ trương, nhiệm vụ thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch rõ ràng, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp làm trước, hành động trước.

Lãnh đạo xã Thanh Chi (Thanh Chương) kiểm tra hiệu quả mô hình kinh tế vườn, đồi của địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chi cho biết: Từ một địa phương nội bộ mất đoàn kết, phong trào trì trệ, cơ sở hạ tầng xuống cấp, nếu như nhiệm kỳ trước không có nhà văn hóa nào đạt tiêu chuẩn thì trong nhiệm kỳ này, địa phương đã xây dựng mới 10/14 nhà văn hóa, trong đó có 9 nhà văn hóa đạt chuẩn NTM.

Và từ không có km đường bê tông nào, thì nay xã Thanh Chi đã làm được 13 km. Hệ thống kênh mương được xây dựng từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước bị xuống cấp trầm trọng cũng được xây dựng lại 7 km trong nhiệm kỳ này. Hệ thống Đài tưởng niệm liệt sỹ, trường học, trạm y tế và một số cơ sở tâm linh cũng được địa phương huy động đầu tư xây dựng, nâng cấp.

Hiện tại, xã Thanh Chi đã đạt 13/19 tiêu chí NTM, các tiêu chí còn lại đang tiếp tục tập trung hoàn thiện. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cũng đã, đang được triển khai và nhân rộng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai bài bản, nghiêm túc từ việc kiểm điểm, nhận diện rõ những suy thoái, đề ra kế hoạch, lộ trình khắc phục, kể cả bổ sung, khắc phục những biểu hiện phát sinh mới sau kiểm điểm; gắn với kiểm tra, giám sát việc khắc phục các biểu hiện suy thoái theo chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp hàng năm; đưa việc khắc phục các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm của tổ chức Đảng, đảng viên. Theo đó, ở từng biểu hiện suy thoái của từng tổ chức Đảng và đảng viên đều có giải pháp khắc phục cụ thể, tạo ra sự thay đổi về ý thức “tự soi, tự sửa”.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nhận diện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đều được khắc phục và tạo chuyển biến rõ nét. Nổi bật là việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy đổi mới từ cách thức truyền đạt gắn với tình hình cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương.

Các cấp ủy cũng đã tập trung bổ sung các quy chế làm việc, gắn với nêu gương để nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vi phạm;...

Thông qua đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, nhất là các khó khăn, bức xúc của nhân dân có chất lượng và hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Đại biểu phải thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín tiêu biểu

Đại biểu phải thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín tiêu biểu

(Baonghean) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện nay, các cấp ủy tổ chức Đảng các cấp đã và đang tích cực chủ động triển khai các bước phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bài viết này, chúng tôi muốn có một số ý kiến về vấn đề bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng các cấp.
Tâm huyết, trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện

Tâm huyết, trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp mặt các cựu cán bộ lãnh đạo huyện Yên Thành qua các thời kỳ, các đại biểu đã phát biểu ý kiến về văn bản dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa tới.

Các tin khác