#nghiên cứu mới

13 kết quả

Phụ nữ hạnh phúc nhất ở tuổi nào?

Phụ nữ hạnh phúc nhất ở tuổi nào?

Đó là khi người phụ nữ đang trong độ tuổi 28 thanh xuân hay là phải đến tận tuổi 84, thậm chí là 90? Câu trả lời đã được các nhà nghiên cứu của Anh và Nhật đưa ra với rất nhiều lý giải bất ngờ.