Nhà đầu tư thực hiện dự án phải ký quỹ đảm bảo

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Quyết định số 66/2016, có hiệu lực ngày 1/12/2016 về việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhiều dự án dọc đại lộ 3/2 sẽ phải nộp ký quỹ khi thực hiện đầu tư. Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng áp dụng là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trực tiếp không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Mức ký quỹ được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. 

Nguyên tắc thực hiện là các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải có cam kết về tiến độ dự án và thực hiện các biện pháp đảm bảo dự án đầu tư. Thỏa thuận ký quỹ nhằm đảm bảo thực hiện dự án đầu tư được thực hiện trong bước chủ trương đầu tư và là một trong những nội dung được ghi trong quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư được hoàn trả lại số tiền ký quỹ và tiền lãi tương ứng trong thời gian ký quỹ khi thực hiện dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư thỏa thuận điều chỉnh lại việc ký quỹ theo quy định này./.

Trân Châu

(Tổng hợp)