Nhắc nhở người đứng đầu về kỷ cương hành chính ở Nghĩa Đàn, Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng cán bộ công chức vắng mặt tại công sở không có lý do; một số công chức, lãnh đạo chưa đeo biển công chức đầy đủ.

Thực hiện chương trình giám sát về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17-CT/BTV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 21/6, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Phạm Văn Lương – Trưởng phòng Cải cách Hành chính (Sở Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại huyện Nghĩa Đàn và Thị xã Hoàng Mai.


Buổi sáng, trước khi kiểm tra tại UBND huyện Nghĩa Đàn, đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Nghĩa Trung; tiếp đó, đầu buổi chiều đoàn kiểm tra, giám sát tại UBND Thị xã Hoàng Mai sau đó kiểm tra thực tế tại các xã. Tại huyện Nghĩa Đàn, đoàn đã tổ chức kiểm tra tại 6 xã. Tại Hoàng Mai, đoàn đã kiểm tra tại 4 xã, 6 trường học. 

Tại các đơn vị, địa phương được kiểm tra, đoàn nhận thấy, trên cơ sở Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/9/2016 và trước đó là Chỉ thị số 17-CT/BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các địa phương đã tổ chức quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai xuống cấp cơ sở; đồng thời lập một số đoàn kiểm tra, đôn đốc tại các xã. 

Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng cán bộ công chức vắng mặt tại công sở không có lý do; một số công chức, lãnh đạo chưa đeo biển công chức đầy đủ; một số xã chưa kịp thời kiện toàn quy chế làm việc theo quy định mới và yêu cầu mới của Chỉ thị 26- CT/TTg; việc phân công nhiệm vụ và công khai giờ giấc tại Bộ phận một cửa chưa rõ và thuận lợi cho người dân; vẫn còn tình trạng hiểu tinh thần Chỉ thị 26-CT-TTg và Chỉ thị 17- CT/BTV Tỉnh ủy là cấm uống rượu trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; bộ phận một cửa tại UBND Thị xã Hoàng Mai chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị làm việc, phục vụ nhân dân…

Kiểm tra hồ sơ triển khai Chỉ thị 26/TTg và Chỉ thị 17-CT/BTV Tỉnh ủy tại UBND Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở thực tế kiểm tra, đoàn đã lập biên bản làm việc, thông báo kết quả sơ bộ với lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn và Thị xã Hoàng Mai để nhắc nhở kịp thời các hạn chế, tồn tại.

Trong thời gian tới, đoàn sẽ hoàn thiện báo cáo để trình lãnh đạo đoàn kiểm tra cấp tỉnh để thông báo kết quả kiểm tra về từng địa phương.

Nguyễn Hải