#nhân lực chất lượng cao

4 kết quả

Chính sách đúng đắn và hiệu quả!

Chính sách đúng đắn và hiệu quả!

(Baonghean) - Tuần 3 tháng 10, bài “Đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao” đăng nhật báo ngày 23/10 được bình chọn là bài hay với số phiếu cao nhất. Bài viết cho thấy chính sách hỗ trợ, ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh ta đang đi đúng hướng, bước đầu đem lại nhiều hiệu quả tích cực.