Nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong công tác phát triển đảng viên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quỳnh Lưu về tình hình công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và triển khai đề án 01-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020".

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân Vận, Văn Phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã quan tâm, chăm lo củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù, trong đó có công tác phát triển đảng viên và thành lập chi bộ ở các thôn, bản chưa có chi bộ. Các đảng ủy cơ sở đã tăng cường 97 đảng viên để thành lập 20 chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu tập trung làm rõ nguyên nhân,tìm giải pháp xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các thôn, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên

Việc thành lập chi bộ tăng cường, chi bộ ghép đã giảm được tình trạng xóm chưa có chi bộ kéo dài (giảm 4 xóm chưa có chi bộ, 1 xóm chưa có đảng viên).  Đến nay, toàn huyện có 5/5 bản vùng dân tộc; 42/52 thôn khối vùng giáo có chi bộ; có 74/131 Bí thư chi bộ đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ chiếm 56,5%, 23/141 xóm trưởng của 10 xã vùng đặc thù đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, 48/148 xóm trưởng là đảng viên.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu báo cáo về tình hình xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản vùng đặc thù.

Tuy nhiên, đến nay, toàn huyện còn 10/141 xóm của 10 xã  chưa có chi bộ,chưa có đảng viên,chiếm 0,71%  số xóm toàn huyện. Trong đó có 19/141 xóm chưa có đảng viên tại chỗ. Vai trò lãnh đạo của chi bộ vùng đặc thù còn hạn chế. Hiện toàn huyện có 06 xóm có nguy cơ không còn chi bộ, tỷ lệ đảng viên cao tuổi(trên 60 tuổi) chiếm 65%, từ 5 năm nay không kết nạp được đảng viên.

Đại diện lãnh đạo xã Quỳnh Lâm đề nghị xem xét tiêu chí xếp loại đối với các chi bộ sinh hoạt ghép, chi bộ có đảng viên tăng cường,cũng như chế độ chính sách cho đội ngũ bí thư chi bộ tăng cường ở các vùng đặc thù

Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đặc thù còn hạn chế. Hiện còn 93/141 xóm trưởng chưa là đảng viên, chỉ tiêu phát triển đảng viên đạt thấp…

Người dân thôn 20 xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu làm đường giao thông nông thôn. Ảnh tư liệu.

Sau khi tiếp thu các nội dung của đề án 01-ĐA/TU của BCH đảng bộ tỉnh, BTV Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án. Trong đó tập trung quán triệt các nội dung trọng tâm của đề án;  hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW; quan tâm phát huy vai trò đội ngũ cốt cán vùng đặc thù; giao các tổ chức MTTQ và các đoàn thể triển khai các phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào đảng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở; thực hiện nghiêm túc có chất lượng công tác đánh giá, xếp loại; sắp xếp, bố trí luân chuyển cán bộ, kịp thời bổ sung cho các đơn vị khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện đề án tại các xã, thị trấn và đơn vị liên quan…

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy giải đáp một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách vùng đặc thù.

Tại buổi làm việc, theo yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đơn vị cấp xã trong hệ thống chính trị của huyện Quỳnh Lưu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, bàn giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan để triển khai thực hiện Đề án 01 một cách hiệu quả nhằm làm tốt công tác phát triển đảng, xóa tình trạng xóm, bản trắng chi bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Thành Nhân - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu nêu thực trạng khó khăn và các giải pháp cụ thể của huyện trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở, trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu trong công tác xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đặc thù.

Về giải pháp triển khai thực hiện Đề án 01, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu huyện Quỳnh Lưu tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo củng cố hệ thống chính trị cơ sở, có phương án đào đạo bồi dưỡng cán bộ một cách bền vững nhất là cán bộ xã, xóm; tăng cường công tác vận động quần chúng, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt cơ chế, chính sách  vùng đặc thù. Bên cạnh đó, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và công tác phát triển đảng viên vùng đặc thù.

Khánh Ly