#nhiệm vụ chính trị

12 kết quả

Đổi mới lãnh đạo của tổ chức Đảng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đổi mới lãnh đạo của tổ chức Đảng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã  phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh; đảm bảo và nâng cao đời sống dân cư nông thôn, an sinh xã hội.
Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng: Đồng hành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng: Đồng hành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị

(Baonghean.vn) - Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, công tác này phải bám sát, đồng hành, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đây là lưu ý của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới.
nguyễn minh hạnh

Khi trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị

(Baonghean) - Từ tháng 6/2018, Nghệ An triển khai chủ trương phân công trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị tại 21/21 huyện, thành, thị. Đến nay, qua 1 năm thực hiện, chủ trương này nhận được phản hồi tích cực từ các địa phương, cũng như sự đánh giá cao về tính hiệu quả trong thực tiễn, nâng cao vai trò cấp ủy đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở.
Tránh tư tưởng “đi nghĩa vụ” khi luân chuyển cán bộ

Luân chuyển cán bộ: Tránh tư tưởng “đi nghĩa vụ”

(Baonghean) - Luân chuyển cán bộ là một trong phương pháp công tác nhằm đào tạo, rèn luyện và thử thách cán bộ. Tuy nhiên, lâu nay ở nhiều địa phương việc thực hiện luân chuyển cán bộ vẫn tồn tại tư tưởng “đi nghĩa vụ”. Khắc phục được vấn đề này cũng đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ghi nhận tại huyện Anh Sơn.
Nâng trách nhiệm giải quyết nhiều vấn đề cụ thể

Giám sát việc “nói không đi đôi với làm“

(Baonghean) - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đã khắc phục được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhất là tình trạng "nói không di đôi với làm".
Đổi mới công tác tư tưởng ở Thanh Chương

Đổi mới công tác tư tưởng ở Thanh Chương

(Baonghean) - Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp ủy và hệ thống chính trị ở Thanh Chương luôn coi trọng công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao từ suy nghĩ, đến hành động. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đang đặt ra những vấn đề khó khăn.