Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 25/6, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Báo Nghệ An giới thiệu một số gương bí thư chi bộ xuất sắc.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quyết định đến hạt nhân lãnh đạo của chi bộ. Và vai trò bí thư chi bộ là linh hồn, sức sống của chi bộ. Nhân dịp Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Nâng cao sinh hoạt chi bộ; Báo Nghệ An xin giới thiệu một số tấm gương bí thư chi bộ xuất sắc.

Người chủ trì và tham gia 6 sáng kiến kinh nghiệm và 1 đề án nghiên cứu khoa học

Đó là đồng chí Trần Thị Hương - Bí thư Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An.

Trần Thị Hương - Bí thư Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An. ảnh 2

Trần Thị Hương - Bí thư Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An.

Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ là nơi tập hợp các đảng viên làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp kiểm tra, kiểm soát, giám sát các nghiệp vụ của ngân hàng, bao gồm cho vay, quản lý nguồn vốn, kiểm soát sử dụng vốn của khách, kiểm soát các hoạt động thu - chi của chi nhánh tỉnh và các phòng giao dịch cấp huyện….

Nhiệm vụ chuyên môn với yêu cầu sự tập trung cao và trình độ sâu, địa bàn hoạt động rộng đến tận đối tượng vay là tổ, hộ vay vốn.

Dù công việc chuyên môn khá vất vả, nhưng không vì thế công tác xây dựng Đảng bị sao nhãng, đặc biệt là chế độ sinh hoạt chi bộ thường xuyên duy trì đầy đủ; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ cùng với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của phòng, nhiều năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ 3 năm liên tục (2019 - 2021) được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Kết quả của tập thể có dấu ấn rõ nét của Bí thư chi bộ Trần Thị Hương, đó là luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền vận động đảng viên trong chi bộ không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, đồng chí Trần Thị Hương đã chủ trì và tham gia 6 sáng kiến kinh nghiệm và 1 đề án nghiên cứu khoa học được cấp trên công nhận và áp dụng vào thực tiễn. 2 năm liền (2020 - 2021) được công nhận "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.

Bí thư chi bộ nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

Đồng chí Phạm Thanh Bình là Bí thư Chi bộ Văn phòng - Trưởng phòng Quản lý Giao Thông, Công ty cổ phần 496.

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Chi bộ Văn phòng - Trưởng phòng Quản lý Giao Thông, Công ty cổ phần 496. ảnh 3

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Chi bộ Văn phòng - Trưởng phòng Quản lý Giao Thông, Công ty cổ phần 496.

Chi bộ Văn phòng Công ty cổ phần 496 có 18 đảng viên nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo sản xuất của công ty, từ ban giám đốc đến trưởng, phó các phòng: Kế hoạch kỹ thuật; Quản lý giao thông; Vật tư; Kinh tế tổng hợp; Vật tư thiết bị của công ty.

Đây được coi là bộ phận “tinh hoa” nhất của công ty, bởi vậy, chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo đảng viên đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu thực hiện trách nhiệm được giao.

Chi bộ cũng quan tâm nâng cao vai trò thực hiện văn hóa doanh nghiệp đối với từng cán bộ đảng viên và người lao động tại các hạt quản lý đường bộ với phương châm “Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp”, nâng cao chất lượng phục vụ từ đó nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty.

Trong sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; duy trì, đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của văn phòng công ty; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong văn phòng công ty, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của công ty.

Thành tích, vai trò của chi bộ được gắn liền với vai trò bí thư chi bộ. Đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Chi bộ Văn phòng, kiêm Trưởng phòng Quản lý giao thông, Công ty cổ phần 496, nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Bí thư chi bộ 5 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đồng chí Yên Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Đồng chí Yên Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. ảnh 4

Đồng chí Yên Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò có tổng 45 đảng viên - đây là những người lao động trực tiếp ở các bộ phận: điều độ hiện trường (đốc công); bảo vệ; công nhân lái xe, lái máy cẩu; xếp dỡ hàng hoá… Đặc thù làm việc theo ca kíp (4 ca/ngày) và tính chất công việc không ổn định, thời điểm “căng”, nhưng có thời điểm ít.

Để duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ và có chất lượng, vai trò bí thư chi bộ rất quan trọng trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng để thông qua trước khi thông báo đến các đảng viên chủ động về thời gian và ý kiến tham gia trong sinh hoạt. Đảng viên trong chi bộ chủ yếu là trưởng, phó các bộ phận và công nhân lao động trực tiếp ít có cơ hội tiếp cận các thông tin và vấn đề họ quan tâm là việc làm, đời sống, thu nhập, bởi vậy, trong sinh hoạt, bí thư chi bộ luôn cân nhắc lựa chọn những nội dung liên quan đến các chủ trương, chính sách mang tính sát sườn, thực sự có giá trị đối với họ để cung cấp; đồng thời đưa ra bàn những nội dung để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ghi nhận về thành tích của đồng chí Yên Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò để biểu dương là đã lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, điều hành sản xuất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; quan tâm sinh hoạt chuyên đề sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. 5 năm liên tục đồng chí Yên Văn Phúc được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Danh sách Bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2022

TT

Họ tên

Đơn vị

1

Nguyễn Quốc An

Bí thư Chi bộ kho Xăng dầu Bến Thủy thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An

2

Đặng Ngọc Anh

Bí thư Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 470

3

Lê Xuân Bình

Bí thư Chi bộ Xưởng 1 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bao bì và Kinh doanh tổng hợp Nghệ An

4

Trần Thị Hương

Bí thư Chi bộ Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An

5

Phan Sỹ Quyền

Bí thư Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần TTH Group

6

Nguyễn Huy Nam Phong

Bí thư Chi bộ Phòng Thanh Tra bảo vệ pháp chế thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An

7

Bùi Đức Hạnh

Bí thư Chi bộ Phòng kế hoạch kinh doanh thuộc Đảng bộ Văn phòng Bưu điện Nghệ An

8

Trần Thanh Tuấn

Bí thư Chi bộ Khối nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Phủ Diễn

9

Phạm Thanh Bình

Bí thư chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần 496

10

Phan Thị Kim Hoàn

Bí thư Chi bộ Phòng Điều hành nghiệp vụ thuộc Đảng bộ VNPT Nghệ An

11

Nguyễn Tất Thành

Bí thư Chi bộ Khách hàng doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

12

Nguyễn Ngọc Thành

Bí thư chi bộ Kế hoạch - Tín dụng thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Nghệ An

13

Nguyễn Thanh Vân

Bí thư chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Khách sạn Giao tế

14

Dương Phúc Đồng

Bí thư chi bộ Nấu - Lên men thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

15

Yên Văn Phúc

Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

16

Lê Cảnh Tùng

Bí thư Chi bộ Nhà máy may cơ sở 1 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần May Halotexco

17

Phan Thị Hà

Bí thư Chi bộ Khối quản lý nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An

18

Kiều Mai Dung

Bí thư Chi bộ Văn phòng sản xuất thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Nghệ An.

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).