Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương

Mai Hoa

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Ngày 25/6, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Báo Nghệ An giới thiệu một số gương bí thư chi bộ xuất sắc.
Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương ảnh 1

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quyết định đến hạt nhân lãnh đạo của chi bộ. Và vai trò bí thư chi bộ là linh hồn, sức sống của chi bộ. Nhân dịp Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Nâng cao sinh hoạt chi bộ; Báo Nghệ An xin giới thiệu một số tấm gương bí thư chi bộ xuất sắc.

Người chủ trì và tham gia 6 sáng kiến kinh nghiệm và 1 đề án nghiên cứu khoa học

Đó là đồng chí Trần Thị Hương - Bí thư Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An.

Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương ảnh 2

Trần Thị Hương - Bí thư Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An.

Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ là nơi tập hợp các đảng viên làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp kiểm tra, kiểm soát, giám sát các nghiệp vụ của ngân hàng, bao gồm cho vay, quản lý nguồn vốn, kiểm soát sử dụng vốn của khách, kiểm soát các hoạt động thu - chi của chi nhánh tỉnh và các phòng giao dịch cấp huyện….

Nhiệm vụ chuyên môn với yêu cầu sự tập trung cao và trình độ sâu, địa bàn hoạt động rộng đến tận đối tượng vay là tổ, hộ vay vốn.

Dù công việc chuyên môn khá vất vả, nhưng không vì thế công tác xây dựng Đảng bị sao nhãng, đặc biệt là chế độ sinh hoạt chi bộ thường xuyên duy trì đầy đủ; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ cùng với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của phòng, nhiều năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ 3 năm liên tục (2019 - 2021) được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Kết quả của tập thể có dấu ấn rõ nét của Bí thư chi bộ Trần Thị Hương, đó là luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền vận động đảng viên trong chi bộ không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, đồng chí Trần Thị Hương đã chủ trì và tham gia 6 sáng kiến kinh nghiệm và 1 đề án nghiên cứu khoa học được cấp trên công nhận và áp dụng vào thực tiễn. 2 năm liền (2020 - 2021) được công nhận "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.

Bí thư chi bộ nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

Đồng chí Phạm Thanh Bình là Bí thư Chi bộ Văn phòng - Trưởng phòng Quản lý Giao Thông, Công ty cổ phần 496.

Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương ảnh 3

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Chi bộ Văn phòng - Trưởng phòng Quản lý Giao Thông, Công ty cổ phần 496.

Chi bộ Văn phòng Công ty cổ phần 496 có 18 đảng viên nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo sản xuất của công ty, từ ban giám đốc đến trưởng, phó các phòng: Kế hoạch kỹ thuật; Quản lý giao thông; Vật tư; Kinh tế tổng hợp; Vật tư thiết bị của công ty.

Đây được coi là bộ phận “tinh hoa” nhất của công ty, bởi vậy, chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo đảng viên đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu thực hiện trách nhiệm được giao.

Chi bộ cũng quan tâm nâng cao vai trò thực hiện văn hóa doanh nghiệp đối với từng cán bộ đảng viên và người lao động tại các hạt quản lý đường bộ với phương châm “Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp”, nâng cao chất lượng phục vụ từ đó nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty.

Trong sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; duy trì, đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của văn phòng công ty; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong văn phòng công ty, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của công ty.

Thành tích, vai trò của chi bộ được gắn liền với vai trò bí thư chi bộ. Đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Chi bộ Văn phòng, kiêm Trưởng phòng Quản lý giao thông, Công ty cổ phần 496, nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Bí thư chi bộ 5 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đồng chí Yên Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương ảnh 4

Đồng chí Yên Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò có tổng 45 đảng viên - đây là những người lao động trực tiếp ở các bộ phận: điều độ hiện trường (đốc công); bảo vệ; công nhân lái xe, lái máy cẩu; xếp dỡ hàng hoá… Đặc thù làm việc theo ca kíp (4 ca/ngày) và tính chất công việc không ổn định, thời điểm “căng”, nhưng có thời điểm ít.

Để duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ và có chất lượng, vai trò bí thư chi bộ rất quan trọng trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng để thông qua trước khi thông báo đến các đảng viên chủ động về thời gian và ý kiến tham gia trong sinh hoạt. Đảng viên trong chi bộ chủ yếu là trưởng, phó các bộ phận và công nhân lao động trực tiếp ít có cơ hội tiếp cận các thông tin và vấn đề họ quan tâm là việc làm, đời sống, thu nhập, bởi vậy, trong sinh hoạt, bí thư chi bộ luôn cân nhắc lựa chọn những nội dung liên quan đến các chủ trương, chính sách mang tính sát sườn, thực sự có giá trị đối với họ để cung cấp; đồng thời đưa ra bàn những nội dung để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ghi nhận về thành tích của đồng chí Yên Văn Phúc - Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò để biểu dương là đã lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, điều hành sản xuất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; quan tâm sinh hoạt chuyên đề sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. 5 năm liên tục đồng chí Yên Văn Phúc được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Danh sách Bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2022

TT

Họ tên

Đơn vị

1

Nguyễn Quốc An

Bí thư Chi bộ kho Xăng dầu Bến Thủy thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An

2

Đặng Ngọc Anh

Bí thư Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 470

3

Lê Xuân Bình

Bí thư Chi bộ Xưởng 1 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bao bì và Kinh doanh tổng hợp Nghệ An

4

Trần Thị Hương

Bí thư Chi bộ Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An

5

Phan Sỹ Quyền

Bí thư Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần TTH Group

6

Nguyễn Huy Nam Phong

Bí thư Chi bộ Phòng Thanh Tra bảo vệ pháp chế thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An

7

Bùi Đức Hạnh

Bí thư Chi bộ Phòng kế hoạch kinh doanh thuộc Đảng bộ Văn phòng Bưu điện Nghệ An

8

Trần Thanh Tuấn

Bí thư Chi bộ Khối nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Phủ Diễn

9

Phạm Thanh Bình

Bí thư chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần 496

10

Phan Thị Kim Hoàn

Bí thư Chi bộ Phòng Điều hành nghiệp vụ thuộc Đảng bộ VNPT Nghệ An

11

Nguyễn Tất Thành

Bí thư Chi bộ Khách hàng doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

12

Nguyễn Ngọc Thành

Bí thư chi bộ Kế hoạch - Tín dụng thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Nghệ An

13

Nguyễn Thanh Vân

Bí thư chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Khách sạn Giao tế

14

Dương Phúc Đồng

Bí thư chi bộ Nấu - Lên men thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

15

Yên Văn Phúc

Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ Cửa Lò, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

16

Lê Cảnh Tùng

Bí thư Chi bộ Nhà máy may cơ sở 1 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần May Halotexco

17

Phan Thị Hà

Bí thư Chi bộ Khối quản lý nội bộ thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An

18

Kiều Mai Dung

Bí thư Chi bộ Văn phòng sản xuất thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Nghệ An.

Tin mới

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sau gần 12 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, lực lượng quân và dân đã phối hợp khắc phục cơ bản sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Đêm 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân cứu đê.
Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Chiều tối nay (29/9), tại địa bàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu nước ngập sâu khiến cho các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Cùng với các lực lượng khác trên địa bàn, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân.
Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

(Baonghean.vn) - Vòng 17 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để tiếp đón Viettel. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Vì vậy ban huấn luyện câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng các phương án giúp cầu thủ có thể thích ứng tốt khi phải đối mặt với thời tiết xấu.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giúp người dân di dời rời khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

(Baonghean.vn) - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến điểm sạt lở trên đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để giải toả khối lượng lớn đất đá nằm chắn ngang đường, giúp các phương tiện giao thông có thể đi lại trong thời gian sớm nhất.
Văn Trường

Yên Thành: 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn huyện Yên Thành có 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn). Huyện Yên Thành đang có phương án sẵn sàng di dời các hộ dân phía dưới vùng hạ du đến nơi an toàn.
Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Từ đêm qua, hoàn lưu bão Noru đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra tình trạng ngập cục bộ đối với nhiều địa phương. Nắm được tình hình, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.
Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

(Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.
Phun độc, khử trùng khu vực ngập lụt. Ảnh Thành Chung

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh do mưa lũ gây ra

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Tại những vùng bị ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh phát triển đe doạ sức khoẻ người dân là rất lớn. Ngành y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống.
Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

(Baonghean.vn) - Ngay tại khu vực trung tâm, trên trục đường lớn Mai Thúc Loan của thị xã Cửa Lò có 2 khu đất hoang với dãy nhà cấp 4 sập đổ, bờ rào tôn nát, cây bụi, rác bẩn... Theo cán bộ, nhân dân nơi đây nói, đó là những dự án nhà nghỉ công nhân!
Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, ngay sau những trận mưa kéo dài của ngày và đêm, các công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị TP Vinh đã "rải quân" khắp các tuyến đường ách yếu, dễ ngập úng để quét dọn rác, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.